برای خرید انواع رابیتس مسعود و ایران رابیتس و توری گالوانیزه با ما تماس بگیرید--پیام و تماس واتس آپ : 09121239045

رابیتس مسعود - رابیتس گالوانیزه ۱۳۰۰ گرمی

انواع رابیتس گالوانیزه ۱۳۰۰ گرمی با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۳۰۰ گرمی قیمت فروش ورق گالوانیزه توری مشبک رابیتس گالوانیزه۱۳ستون ۳ چشمه فوق سنگین ۱۳۰۰ گرمی مسعود در کارخانه راویز مسعود و رابیتس ایران در بازار آهن ۴۱۰,۰۰۰ ۱۴:۱۹:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ ۳۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ۱۱۰,۰۰۰ ۲۶.۸۳ %
2 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۳۰۰ گرمی قیمت فروش ورق گالوانیزه توری مشبک رابیتس گالوانیزه۱۳ستون ۳ چشمه فوق سنگین ۱۳۰۰ گرمی مسعود در کارخانه راویز مسعود و رابیتس ایران در بازار آهن ۳۰۰,۰۰۰ ۰۸:۳۱:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ۳۹۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ (۹۰,۰۰۰) ۳۰ %
3 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۳۰۰ گرمی قیمت فروش ورق گالوانیزه توری مشبک رابیتس گالوانیزه۱۳ستون ۳ چشمه فوق سنگین ۱۳۰۰ گرمی مسعود در کارخانه راویز مسعود و رابیتس ایران در بازار آهن ۳۹۰,۰۰۰ ۱۲:۰۰:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ۳۹۸,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ (۸,۰۰۰) ۲.۰۵ %
4 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۳۰۰ گرمی قیمت توری گالوانیزه راویز و رابیتس۱۳ ستون نیمه سنگین به وزن ۱۳۰۰ گرم رابیتس راویز مسعود و تهران رابیتس و رابیتس ایران بازار آهن شاد آباد ۴۵۰,۰۰۰ ۱۲:۱۱:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ - - - -
5 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۳۰۰ گرمی قیمت ورق رابیتس و توری گالوانیزه راویز مسعود و ایران راویز و راویز تهران ۱۳ ستون سه چشمه ۲۹۰,۰۰۰ ۲۲:۱۹:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ - - - -
6 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۳۰۰ گرمی قیمت فروش ورق گالوانیزه توری مشبک رابیتس گالوانیزه۱۳ستون ۳ چشمه فوق سنگین ۱۳۰۰ گرمی مسعود در کارخانه راویز مسعود و رابیتس ایران در بازار آهن ۳۹۸,۰۰۰ ۱۹:۰۶:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ - - - -
7 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۳۰۰ گرمی قیمت رابیتس و راویز توری گالوانیزه مسعود ۱۳۰۰ گرمی ۳۵۴,۰۰۰ ۱۹:۴۳:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ - - - -
8 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۳۰۰ گرمی قیمت رابیتس ۱۳ ستون گالوانیزه ۱۳۰۰ گرمی رابیتس مسعود و تهران رابیتس ۱۳۵,۰۰۰ ۱۶:۵۷:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ - - - -
9 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۳۰۰ گرمی رابیتس مسعود ۱۳۰۰ گرمی ۱۳۹,۰۰۰ ۱۴:۱۲:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ - - - -