برای خرید انواع رابیتس مسعود و ایران رابیتس و توری گالوانیزه با ما تماس بگیرید--پیام و تماس واتس آپ : 09121239045

رابیتس مسعود - رابیتس گالوانیزه ۴۳۰ گرمی

انواع رابیتس گالوانیزه ۴۳۰ گرمی با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۴۳۰ گرمی قیمت رابیتس و راویز توری گالوانیزه مسعود ۴۳۰ گرمی-مش و توری گالوانیزه رابیتس مسعود و ایران رابیتس و ایران راویز و راویز مسعود و تهران راویز ۹ ستون در بازار آهن شادآباد تهران ۱۸۲,۰۰۰ ۰۶:۴۴:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ ۲۴۳,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ (۶۱,۰۰۰) ۳۳.۵۲ %
2 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۴۳۰ گرمی قیمت رابیتس مسعود تهران رابیتس ایران رابیتس راویز مسعود ۹ ستون ۱۱ ستون ۱۳ ستون ۴۳۰ گرمی ۱۹,۷۰۰ ۱۲:۰۹:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ - - - -
3 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۴۳۰ گرمی قیمت رابیتس ۱۳ ستون توری گالوانیزه راویز ۱۲۰۰ گرمی تهران راویز و ایران راویز و راویز و رابیتس مسعود و پرشیا رابیتس در بازار آهن شادآباد تهران ۱۷۵,۰۰۰ ۰۸:۲۷:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ۱۸۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ (۵,۰۰۰) ۲.۸۶ %
4 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۴۳۰ گرمی قیمت رابیتس و راویز توری گالوانیزه مسعود ۴۳۰ گرمی-مش و توری گالوانیزه رابیتس مسعود و ایران رابیتس و ایران راویز و راویز مسعود و تهران راویز ۹ ستون در بازار آهن شادآباد تهران ۲۴۳,۰۰۰ ۱۱:۲۶:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ۱۵۷,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ۸۶,۰۰۰ ۳۵.۳۹ %
5 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۴۳۰ گرمی قیمت رابیتس و راویز توری گالوانیزه مسعود ۴۳۰ گرمی-مش و توری گالوانیزه رابیتس مسعود و ایران رابیتس و ایران راویز و راویز مسعود و تهران راویز ۹ ستون در بازار آهن شادآباد تهران ۱۵۷,۰۰۰ ۱۲:۳۲:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ۱۸۵,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ (۲۸,۰۰۰) ۱۷.۸۳ %
6 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۴۳۰ گرمی قیمت رابیتس و راویز توری گالوانیزه مسعود ۴۳۰ گرمی-مش و توری گالوانیزه رابیتس مسعود و ایران رابیتس و ایران راویز و راویز مسعود و تهران راویز ۹ ستون در بازار آهن شادآباد تهران ۱۸۵,۰۰۰ ۱۱:۳۴:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ - - - -
7 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۴۳۰ گرمی قیمت رابیتس مسعود و راویز مسعود و تهران رابیتس و ایران رابیتس و ایران راویز و تهران راویز ۹ ستون و ۱۳ ستون توری گالوانیزه سقف کاذب ۲۰۰,۰۰۰ ۱۰:۳۴:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ - - - -
8 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۴۳۰ گرمی قیمت رابیتس ۱۳ ستون توری گالوانیزه راویز ۱۲۰۰ گرمی تهران راویز و ایران راویز و راویز و رابیتس مسعود و پرشیا رابیتس در بازار آهن شادآباد تهران ۱۸۰,۰۰۰ ۱۸:۰۴:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ - - - -
9 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۴۳۰ گرمی قیمت رابیتس و راویز توری گالوانیزه مسعود ۴۳۰ گرمی-مش و توری گالوانیزه رابیتس مسعود و ایران رابیتس ۱۳۲,۰۰۰ ۱۹:۰۳:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ - - - -
10 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۴۳۰ گرمی قیمت رابیتس و راویز توری گالوانیزه مسعود ۴۳۰ گرمی ۱۱۷,۰۰۰ ۱۹:۳۴:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ - - - -