برای خرید انواع رابیتس و توری گالوانیزه با ما تماس بگیرید: تماس 09121239045

رابیتس مسعود - رابیتس گالوانیزه ۱۰۵۰ گرمی

انواع رابیتس گالوانیزه ۱۰۵۰ گرمی با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۰۵۰ گرمی قیمت ۱ ورق توری گالوانیزه فوق سنگین ۱۳ ستون ۳ چشمه مسعود ۳۲۰,۰۰۰ ۱۰:۳۵:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ - - - -
2 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۰۵۰ گرمی قیمت رابیتس و راویز توری گالوانیزه مسعود ۱۰۵۰ گرمی ۲۸۶,۰۰۰ ۱۹:۴۱:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ - - - -
3 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۰۵۰ گرمی قیمت ۱ ورق گالوانیزه راویز (برگ) توری مشبک رابیتس (راویز) گالوانیزه ۱۰۵۰ گرمی ۱۳ ستون ۲ چشمه رابیتس مسعود و ایران (راویز) در کارخانه و بنگاه تهران رابیتس سبک و بازار آهن شادآباد ۲۳۶,۰۰۰ ۱۳:۰۰:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ - - - -
4 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۰۵۰ گرمی قیمت فروش۱ (۱ برگ توری راویز) ورق توری رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشمه۱۰۵۰ گرمی سنگین (راویز) مسعود در کارخانه رابیتس مسعود و رابیتس ایران فروش عمده رابیتس ۱۸۴,۰۰۰ ۰۷:۲۶:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ ۱۹۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ (۶,۰۰۰) ۳.۲۶ %
5 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۰۵۰ گرمی قیمت فروش۱ (۱ برگ توری راویز) ورق توری رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشمه۱۰۵۰ گرمی سنگین (راویز) مسعود در کارخانه رابیتس مسعود و رابیتس ایران فروش عمده رابیتس ۱۹۰,۰۰۰ ۱۶:۲۳:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ ۲۰۵,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ (۱۵,۰۰۰) ۷.۸۹ %
6 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۰۵۰ گرمی قیمت فروش۱ (۱ برگ توری راویز) ورق توری رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشمه۱۰۵۰ گرمی سنگین (راویز) مسعود در کارخانه رابیتس مسعود و رابیتس ایران فروش عمده رابیتس ۲۰۵,۰۰۰ ۰۹:۴۷:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ ۱۸۳,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ۲۲,۰۰۰ ۱۰.۷۳ %
7 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۰۵۰ گرمی قیمت فروش۱ (۱ برگ توری راویز) ورق توری رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشمه۱۰۵۰ گرمی سنگین (راویز) مسعود در کارخانه رابیتس مسعود و رابیتس ایران فروش عمده رابیتس ۱۸۳,۰۰۰ ۰۸:۱۲:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ۱۹۷,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ (۱۴,۰۰۰) ۷.۶۵ %
8 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۰۵۰ گرمی قیمت فروش۱ (۱ برگ توری راویز) ورق توری رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشمه۱۰۵۰ گرمی سنگین (راویز) مسعود در کارخانه رابیتس مسعود و رابیتس ایران فروش عمده رابیتس ۱۹۷,۰۰۰ ۲۰:۴۹:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ۲۲۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ (۲۳,۰۰۰) ۱۱.۶۸ %
9 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۰۵۰ گرمی قیمت فروش۱ (۱ برگ توری راویز) ورق توری رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشمه۱۰۵۰ گرمی سنگین (راویز) مسعود در کارخانه رابیتس مسعود و رابیتس ایران فروش عمده رابیتس ۲۲۰,۰۰۰ ۲۱:۵۵:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۱۸۵,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۳۵,۰۰۰ ۱۵.۹۱ %
10 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۰۵۰ گرمی قیمت فروش۱ (۱ برگ توری راویز) ورق توری رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشمه۱۰۵۰ گرمی سنگین (راویز) مسعود در کارخانه رابیتس مسعود و رابیتس ایران فروش عمده رابیتس ۱۸۵,۰۰۰ ۱۱:۵۸:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۲۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ (۱۵,۰۰۰) ۸.۱۱ %
11 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۰۵۰ گرمی قیمت فروش۱ (۱ برگ توری راویز) ورق توری رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشمه۱۰۵۰ گرمی سنگین (راویز) مسعود در کارخانه رابیتس مسعود و رابیتس ایران فروش عمده رابیتس ۲۰۰,۰۰۰ ۱۳:۰۹:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۱۷۹,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۲۱,۰۰۰ ۱۰.۵۰ %
12 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۰۵۰ گرمی قیمت فروش۱ (۱ برگ توری راویز) ورق توری رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشمه۱۰۵۰ گرمی سنگین (راویز) مسعود در کارخانه رابیتس مسعود و رابیتس ایران فروش عمده رابیتس ۱۷۹,۰۰۰ ۱۱:۰۰:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ - - - -