برای خرید انواع رابیتس مسعود و ایران رابیتس و توری گالوانیزه با ما تماس بگیرید--پیام و تماس واتس آپ : 09121239045

رابیتس مسعود - رابیتس گالوانیزه ۱۰۵۰ گرمی

انواع رابیتس گالوانیزه ۱۰۵۰ گرمی با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۰۵۰ گرمی قیمت ۱ ورق گالوانیزه راویز (برگ) توری مشبک رابیتس (راویز) گالوانیزه ۱۰۵۰ گرمی ۱۳ ستون ۲ چشمه رابیتس مسعود و ایران (راویز) در کارخانه و بنگاه تهران رابیتس سبک و بازار آهن شادآباد ۳۰۱,۰۰۰ ۰۸:۳۱:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ۲۸۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ۲۱,۰۰۰ ۶.۹۸ %
2 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۰۵۰ گرمی قیمت فروش۱ (۱ برگ توری راویز) ورق توری رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشمه۱۰۵۰ گرمی سنگین (راویز) مسعود در کارخانه رابیتس مسعود و رابیتس ایران فروش عمده رابیتس ۳۲۰,۰۰۰ ۱۸:۰۰:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ۱۸۴,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ ۱۳۶,۰۰۰ ۴۲.۵۰ %
3 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۰۵۰ گرمی قیمت ۱ برگ ورق گالوانیزه (توری فلزی گالوانیزه راویز سبک) توری مشبک رابیتس گالوانیزه رابیتس ۱۰۵۰ گرمی سبک ۱۳ ستون ۳ چشمه در کارخانه راویز گالوانیزه مسعود و ایران رابیتس و تهران ابعاد ۲۴۰ در ۶۰ سانتیمتر ۳۱۵,۰۰۰ ۱۲:۱۹:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ۳۱۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ ۵,۰۰۰ ۱.۵۹ %
4 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۰۵۰ گرمی قیمت ۱ برگ ورق توری گالوانیزه (توری راویز سبک) توری مشبک رابیتس و راویز گالوانیزه رابیتس ۱۰۵۰ گرمی ۱۳ ستون ۳ چشمه در کارخانه راویز گالوانیزه مسعود و ایران رابیتس و تهران راویز و تهران رابیتس ۳۵۶,۰۰۰ ۱۷:۲۲:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ - - - -
5 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۰۵۰ گرمی قیمت ۱ ورق گالوانیزه راویز (برگ) توری مشبک رابیتس (راویز) گالوانیزه ۱۰۵۰ گرمی ۱۳ ستون ۲ چشمه رابیتس مسعود و ایران (راویز) در کارخانه و بنگاه تهران رابیتس سبک و بازار آهن شادآباد ۲۸۰,۰۰۰ ۱۱:۴۹:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ۳۰۲,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ (۲۲,۰۰۰) ۷.۸۶ %
6 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۰۵۰ گرمی قیمت ۱ برگ ورق گالوانیزه (توری فلزی گالوانیزه راویز سبک) توری مشبک رابیتس گالوانیزه رابیتس ۱۰۵۰ گرمی سبک ۱۳ ستون ۳ چشمه در کارخانه راویز گالوانیزه مسعود و ایران رابیتس و تهران ابعاد ۲۴۰ در ۶۰ سانتیمتر ۳۱۰,۰۰۰ ۱۶:۴۳:۰۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ - - - -
7 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۰۵۰ گرمی قیمت ۱ ورق گالوانیزه راویز (برگ) توری مشبک رابیتس (راویز) گالوانیزه ۱۰۵۰ گرمی ۱۳ ستون ۲ چشمه رابیتس مسعود و ایران (راویز) در کارخانه و بنگاه تهران رابیتس سبک و بازار آهن شادآباد ۳۰۲,۰۰۰ ۱۹:۴۸:۰۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۴۷۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ (۱۶۸,۰۰۰) ۵۵.۶۳ %
8 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۰۵۰ گرمی قیمت ۱ ورق گالوانیزه راویز (برگ) توری مشبک رابیتس (راویز) گالوانیزه ۱۰۵۰ گرمی ۱۳ ستون ۲ چشمه رابیتس مسعود و ایران (راویز) در کارخانه و بنگاه تهران رابیتس سبک و بازار آهن شادآباد ۴۷۰,۰۰۰ ۰۵:۰۲:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ۲۳۶,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ۲۳۴,۰۰۰ ۴۹.۷۹ %
9 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۰۵۰ گرمی قیمت ورق رابیتس و توری گالوانیزه راویز مسعود و ایران راویز و راویز تهران ۱۳ ستون سه چشمه ۲۵۰,۰۰۰ ۲۲:۱۸:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ - - - -
10 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۰۵۰ گرمی قیمت ۱ ورق توری گالوانیزه فوق سنگین ۱۳ ستون ۳ چشمه مسعود ۳۲۰,۰۰۰ ۱۰:۳۵:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ - - - -
11 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۰۵۰ گرمی قیمت رابیتس و راویز توری گالوانیزه مسعود ۱۰۵۰ گرمی ۲۸۶,۰۰۰ ۱۹:۴۱:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ - - - -
12 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۰۵۰ گرمی قیمت ۱ ورق گالوانیزه راویز (برگ) توری مشبک رابیتس (راویز) گالوانیزه ۱۰۵۰ گرمی ۱۳ ستون ۲ چشمه رابیتس مسعود و ایران (راویز) در کارخانه و بنگاه تهران رابیتس سبک و بازار آهن شادآباد ۲۳۶,۰۰۰ ۱۳:۰۰:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ - - - -
13 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۰۵۰ گرمی قیمت فروش۱ (۱ برگ توری راویز) ورق توری رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشمه۱۰۵۰ گرمی سنگین (راویز) مسعود در کارخانه رابیتس مسعود و رابیتس ایران فروش عمده رابیتس ۱۸۴,۰۰۰ ۰۷:۲۶:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ ۱۹۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ (۶,۰۰۰) ۳.۲۶ %
14 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۰۵۰ گرمی قیمت فروش۱ (۱ برگ توری راویز) ورق توری رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشمه۱۰۵۰ گرمی سنگین (راویز) مسعود در کارخانه رابیتس مسعود و رابیتس ایران فروش عمده رابیتس ۱۹۰,۰۰۰ ۱۶:۲۳:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ ۲۰۵,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ (۱۵,۰۰۰) ۷.۸۹ %