برای خرید انواع رابیتس و توری گالوانیزه با ما تماس بگیرید: تماس 09121239045

رابیتس مسعود - رابیتس گالوانیزه ۵۵۰ گرمی

انواع رابیتس گالوانیزه ۵۵۰ گرمی با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۵۵۰ گرمی قیمت ۱ ورق توری رابیتس گالوانیزه۵۵۰ گرمی ۹ ستون سبک رابیتس مسعود (راویز) و رابیتس ایران در کارخانه و شادآباد ۱۹۰,۰۰۰ ۱۸:۱۹:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ ۱۰۵,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ۸۵,۰۰۰ ۴۴.۷۴ %
2 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۵۵۰ گرمی قیمت ۱ ورق توری رابیتس ۵۵۰ گرمی ۹ ستون سبک رابیتس مسعود (راویز) و رابیتس ایران در کارخانه و شادآباد ۲۳۰,۰۰۰ ۱۵:۳۰:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ - - - -
3 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۵۵۰ گرمی قیمت رابیتس و راویز توری گالوانیزه مسعود ۵۵۰ گرمی ۱۵۰,۰۰۰ ۱۹:۳۵:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ - - - -
4 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۵۵۰ گرمی قیمت ۱ ورق توری مشبک رابیتس گالوانیزه۵۵۰ گرمی ۹ ستون سبک رابیتس مسعود (راویز) و رابیتس ایران در کارخانه و شادآباد ۱۶۰,۰۰۰ ۱۵:۴۶:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۱۱۱,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ۴۹,۰۰۰ ۳۰.۶۳ %
5 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۵۵۰ گرمی قیمت ۱ ورق توری مشبک رابیتس گالوانیزه۵۵۰ گرمی ۹ ستون سبک رابیتس مسعود (راویز) و رابیتس ایران در کارخانه و شادآباد ۱۱۱,۰۰۰ ۲۳:۲۷:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ۹۸,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ۱۳,۰۰۰ ۱۱.۷۱ %
6 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۵۵۰ گرمی قیمت ۱ ورق توری رابیتس گالوانیزه۵۵۰ گرمی ۹ ستون سبک رابیتس مسعود (راویز) و رابیتس ایران در کارخانه و شادآباد ۱۰۵,۰۰۰ ۰۸:۰۴:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ۹۱,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ۱۴,۰۰۰ ۱۳.۳۳ %
7 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۵۵۰ گرمی قیمت ۱ ورق توری مشبک رابیتس گالوانیزه۵۵۰ گرمی ۹ ستون سبک رابیتس مسعود (راویز) و رابیتس ایران در کارخانه و شادآباد ۹۸,۰۰۰ ۱۲:۱۰:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ۱۰۳,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ (۵,۰۰۰) ۵.۱۰ %
8 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۵۵۰ گرمی قیمت ۱ ورق توری مشبک رابیتس گالوانیزه۵۵۰ گرمی ۹ ستون سبک رابیتس مسعود (راویز) و رابیتس ایران در کارخانه و شادآباد ۱۰۳,۰۰۰ ۲۰:۱۶:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ۹۲,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۱۱,۰۰۰ ۱۰.۶۸ %
9 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۵۵۰ گرمی قیمت ۱ ورق توری رابیتس گالوانیزه۵۵۰ گرمی ۹ ستون سبک رابیتس مسعود (راویز) و رابیتس ایران در کارخانه و شادآباد ۹۱,۰۰۰ ۲۰:۰۴:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ (۹,۰۰۰) ۹.۸۹ %
10 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۵۵۰ گرمی قیمت ۱ ورق توری مشبک رابیتس گالوانیزه۵۵۰ گرمی ۹ ستون سبک رابیتس مسعود (راویز) و رابیتس ایران در کارخانه و شادآباد ۹۲,۰۰۰ ۲۲:۳۰:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۹۷,۵۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ (۵,۵۰۰) ۵.۹۸ %
11 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۵۵۰ گرمی قیمت ۱ ورق توری مشبک رابیتس گالوانیزه۵۵۰ گرمی ۹ ستون سبک رابیتس مسعود (راویز) و رابیتس ایران در کارخانه و شادآباد ۹۷,۵۰۰ ۱۰:۱۰:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۸۸۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ (۷۸۲,۵۰۰) ۸۰۲.۵۶ %
12 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۵۵۰ گرمی قیمت ۱ ورق توری مشبک رابیتس گالوانیزه۵۵۰ گرمی ۹ ستون سبک رابیتس مسعود (راویز) و رابیتس ایران در کارخانه و شادآباد ۸۸۰,۰۰۰ ۱۳:۱۰:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۸۹,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۷۹۱,۰۰۰ ۸۹.۸۹ %
13 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۵۵۰ گرمی قیمت ۱ ورق توری مشبک رابیتس گالوانیزه۵۵۰ گرمی ۹ ستون سبک رابیتس مسعود (راویز) و رابیتس ایران در کارخانه و شادآباد ۸۹,۰۰۰ ۰۸:۵۸:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۱۱۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ (۲۱,۰۰۰) ۲۳.۶۰ %
14 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۵۵۰ گرمی قیمت ۱ ورق توری رابیتس گالوانیزه۵۵۰ گرمی ۹ ستون سبک رابیتس مسعود (راویز) و رابیتس ایران در کارخانه و شادآباد ۱۰۰,۰۰۰ ۱۲:۰۵:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۹۵,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ۵,۰۰۰ ۵ %