برای خرید انواع رابیتس مسعود و ایران رابیتس و توری گالوانیزه با ما تماس بگیرید--پیام و تماس واتس آپ : 09121239045

رابیتس مسعود - رابیتس گالوانیزه ۵۵۰ گرمی

انواع رابیتس گالوانیزه ۵۵۰ گرمی با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۵۵۰ گرمی قیمت رابیتس ۱۳ ستون توری گالوانیزه راویز ۵۵۰ گرمی تهران راویز و ایران راویز و راویز مسعود و پرشیا رابیتس در بازار آهن شادآباد تهران ۲ ۰۳:۰۲:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ (۲۴۹,۹۹۸) ۱۲,۴۹۹,۹۰۰ %
2 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۵۵۰ گرمی قیمت ۱ ورق توری رابیتس گالوانیزه۵۵۰ گرمی ۹ ستون سبک رابیتس مسعود (راویز) و رابیتس ایران در کارخانه و شادآباد ۱ ۱۱:۵۰:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ ۱۹۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ (۱۸۹,۹۹۹) ۱۸,۹۹۹,۹۰۰ %
3 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۵۵۰ گرمی قیمت رابیتس و راویز توری گالوانیزه مسعود ۵۵۰ گرمی-مش و توری گالوانیزه رابیتس مسعود و ایران رابیتس و ایران راویز و راویز مسعود و تهران راویز ۹ ستون در بازار آهن شادآباد تهران ۲۱۵,۰۰۰ ۰۶:۴۷:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ ۲۱۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ۵,۰۰۰ ۲.۳۳ %
4 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۵۵۰ گرمی قیمت رابیتس ۱۳ ستون توری گالوانیزه راویز ۵۵۰ گرمی تهران راویز و ایران راویز و راویز مسعود و پرشیا رابیتس در بازار آهن شادآباد تهران ۲۵۰,۰۰۰ ۰۸:۲۸:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ۱۷۵,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ۷۵,۰۰۰ ۳۰ %
5 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۵۵۰ گرمی قیمت رابیتس ۱۳ ستون توری گالوانیزه راویز ۵۵۰ گرمی تهران راویز و ایران راویز و راویز مسعود و پرشیا رابیتس در بازار آهن شادآباد تهران ۱۷۵,۰۰۰ ۱۱:۴۴:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ۲۳۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ (۵۵,۰۰۰) ۳۱.۴۳ %
6 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۵۵۰ گرمی قیمت رابیتس و راویز توری گالوانیزه مسعود ۵۵۰ گرمی-مش و توری گالوانیزه رابیتس مسعود و ایران رابیتس و ایران راویز و راویز مسعود و تهران راویز ۹ ستون در بازار آهن شادآباد تهران ۲۱۰,۰۰۰ ۱۱:۳۶:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ - - - -
7 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۵۵۰ گرمی قیمت رابیتس ۱۳ ستون توری گالوانیزه راویز ۵۵۰ گرمی تهران راویز و ایران راویز و راویز مسعود و پرشیا رابیتس در بازار آهن شادآباد تهران ۲۳۰,۰۰۰ ۱۱:۴۱:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ ۲۲۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ۱۰,۰۰۰ ۴.۳۵ %
8 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۵۵۰ گرمی قیمت رابیتس ۱۳ ستون توری گالوانیزه راویز ۵۵۰ گرمی تهران راویز و ایران راویز و راویز مسعود و پرشیا رابیتس در بازار آهن شادآباد تهران ۲۲۰,۰۰۰ ۱۸:۰۴:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ - - - -
9 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۵۵۰ گرمی قیمت ۱ ورق توری رابیتس گالوانیزه۵۵۰ گرمی ۹ ستون سبک رابیتس مسعود (راویز) و رابیتس ایران در کارخانه و شادآباد ۱۹۰,۰۰۰ ۱۸:۱۹:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ ۱۰۵,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ۸۵,۰۰۰ ۴۴.۷۴ %
10 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۵۵۰ گرمی قیمت ۱ ورق توری رابیتس ۵۵۰ گرمی ۹ ستون سبک رابیتس مسعود (راویز) و رابیتس ایران در کارخانه و شادآباد ۲۳۰,۰۰۰ ۱۵:۳۰:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ - - - -
11 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۵۵۰ گرمی قیمت رابیتس و راویز توری گالوانیزه مسعود ۵۵۰ گرمی ۱۵۰,۰۰۰ ۱۹:۳۵:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ - - - -
12 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۵۵۰ گرمی قیمت ۱ ورق توری مشبک رابیتس گالوانیزه۵۵۰ گرمی ۹ ستون سبک رابیتس مسعود (راویز) و رابیتس ایران در کارخانه و شادآباد ۱۶۰,۰۰۰ ۱۵:۴۶:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۱۱۱,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ۴۹,۰۰۰ ۳۰.۶۳ %
13 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۵۵۰ گرمی قیمت ۱ ورق توری مشبک رابیتس گالوانیزه۵۵۰ گرمی ۹ ستون سبک رابیتس مسعود (راویز) و رابیتس ایران در کارخانه و شادآباد ۱۱۱,۰۰۰ ۲۳:۲۷:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ۹۸,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ۱۳,۰۰۰ ۱۱.۷۱ %
14 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۵۵۰ گرمی قیمت ۱ ورق توری رابیتس گالوانیزه۵۵۰ گرمی ۹ ستون سبک رابیتس مسعود (راویز) و رابیتس ایران در کارخانه و شادآباد ۱۰۵,۰۰۰ ۰۸:۰۴:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ۹۱,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ۱۴,۰۰۰ ۱۳.۳۳ %
15 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۵۵۰ گرمی قیمت ۱ ورق توری مشبک رابیتس گالوانیزه۵۵۰ گرمی ۹ ستون سبک رابیتس مسعود (راویز) و رابیتس ایران در کارخانه و شادآباد ۹۸,۰۰۰ ۱۲:۱۰:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ۱۰۳,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ (۵,۰۰۰) ۵.۱۰ %