برای خرید انواع رابیتس و توری گالوانیزه با ما تماس بگیرید: تماس 09121239045

رابیتس مسعود - رابیتس گالوانیزه ۷۶۰ گرمی

انواع رابیتس گالوانیزه ۷۶۰ گرمی با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۷۶۰ گرمی قیمت ۱ برگ ورق توری گالوانیزه (توری راویز سبک) توری مشبک رابیتس و راویز گالوانیزه رابیتس ۷۶۰ گرمی ۱۳ ستون ۳ چشمه در کارخانه راویز گالوانیزه مسعود و ایران رابیتس و تهران راویز و تهران رابیتس ۲۷۲,۰۰۰ ۱۷:۲۱:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ - - - -
2 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۷۶۰ گرمی قیمت ۱ برگ ورق گالوانیزه (توری راویز سبک) توری مشبک رابیتس گالوانیزه رابیتس ۷۶۰ گرمی سبک ۱۱ ستون ۲ چشمه در کارخانه راویز گالوانیزه مسعود و ایران رابیتس و تهران ۲۱۰,۰۰۰ ۱۱:۴۶:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ۲۸۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ (۷۰,۰۰۰) ۳۳.۳۳ %
3 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۷۶۰ گرمی قیمت ۱ برگ ورق گالوانیزه (توری راویز سبک) توری مشبک رابیتس گالوانیزه رابیتس ۷۶۰ گرمی سبک ۱۱ ستون ۲ چشمه در کارخانه راویز گالوانیزه مسعود و ایران رابیتس و تهران ۲۸۰,۰۰۰ ۱۱:۴۱:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ ۲۴۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۴۰,۰۰۰ ۱۴.۲۹ %
4 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۷۶۰ گرمی قیمت ۱ورق توری رابیتس ۱۳ ستون ۳ چشمه گالوانیزه ۷۶۰ گرمی سبک رابیتس مسعود و تهران رابیتس در کارخانه راویز رابیتس نیمه سنگین ۳۲۰,۰۰۰ ۱۱:۲۶:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۱۷۶,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۱۴۴,۰۰۰ ۴۵ %
5 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۷۶۰ گرمی قیمت قیمت ورق رابیتس و توری گالوانیزه راویز مسعود و ایران راویز و راویز تهران ۱۳ ستون سه چشمه ۱۸۰,۰۰۰ ۲۲:۱۴:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ - - - -
6 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۷۶۰ گرمی قیمت رابیتس و راویز توری گالوانیزه مسعود ۷۶۰ گرمی ۲۰۷,۰۰۰ ۱۹:۳۷:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ - - - -
7 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۷۶۰ گرمی قیمت ۱ برگ ورق گالوانیزه (توری راویز سبک) توری مشبک رابیتس گالوانیزه رابیتس ۷۶۰ گرمی سبک ۱۱ ستون ۲ چشمه در کارخانه راویز گالوانیزه مسعود و ایران رابیتس و تهران ۲۴۰,۰۰۰ ۱۸:۲۷:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ - - - -
8 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۷۶۰ گرمی قیمت رابیتس (راویز)گالوانیزه ۱۳ ستون کارخانه رابیتس مسعود وزن ۷۶۰ گرمی ۲۱۵,۰۰۰ ۰۱:۲۶:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ - - - -
9 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۷۶۰ گرمی قیمت ۱ورق توری رابیتس ۱۳ ستون ۳ چشمه گالوانیزه ۷۶۰ گرمی سبک رابیتس مسعود و تهران رابیتس در کارخانه راویز رابیتس نیمه سنگین ۱۷۶,۰۰۰ ۱۵:۴۵:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۱۴۳,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ۳۳,۰۰۰ ۱۸.۷۵ %
10 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۷۶۰ گرمی قیمت ۱ورق توری رابیتس ۱۳ ستون ۳ چشمه گالوانیزه ۷۶۰ گرمی رابیتس مسعود و تهران رابیتس در کارخانه راویز رابیتس نیمه سنگین ۱۵۰,۰۰۰ ۰۱:۰۵:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ۱۳۹,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۱۱,۰۰۰ ۷.۳۳ %