برای خرید انواع رابیتس مسعود و ایران رابیتس و توری گالوانیزه با ما تماس بگیرید--پیام و تماس واتس آپ : 09121239045

رابیتس مسعود - رابیتس گالوانیزه ۷۶۰ گرمی

انواع رابیتس گالوانیزه ۷۶۰ گرمی با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۷۶۰ گرمی قیمت ۱ورق توری رابیتس ۱۳ ستون ۳ چشمه گالوانیزه ۷۶۰ گرمی رابیتس مسعود و تهران رابیتس در کارخانه راویز رابیتس نیمه سنگین ۱ ۱۰:۰۶:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ ۱ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ ۰ 0
2 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۷۶۰ گرمی قیمت ۱ورق توری رابیتس ۱۳ ستون ۳ چشمه گالوانیزه ۷۶۰ گرمی رابیتس مسعود و تهران رابیتس در کارخانه راویز رابیتس نیمه سنگین ۱ ۲۲:۳۵:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ (۱۴۹,۹۹۹) ۱۴,۹۹۹,۹۰۰ %
3 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۷۶۰ گرمی قیمت ۱ برگ ورق توری گالوانیزه (توری راویز سبک) توری مشبک رابیتس و راویز گالوانیزه رابیتس ۷۶۰ گرمی ۱۳ ستون ۳ چشمه در کارخانه راویز گالوانیزه مسعود و ایران رابیتس و تهران راویز و تهران رابیتس ۴ ۰۶:۵۷:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ ۲۷۲,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ (۲۷۱,۹۹۶) ۶,۷۹۹,۹۰۰ %
4 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۷۶۰ گرمی قیمت ۱ برگ ورق گالوانیزه (توری راویز سبک) توری مشبک رابیتس گالوانیزه رابیتس ۷۶۰ گرمی سبک ۱۱ ستون ۲ چشمه در کارخانه راویز گالوانیزه مسعود و ایران رابیتس و تهران ۲۵۰,۰۰۰ ۰۸:۲۹:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ۲۷۵,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ (۲۵,۰۰۰) ۱۰ %
5 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۷۶۰ گرمی قیمت ۱ برگ ورق گالوانیزه (توری راویز سبک) توری مشبک رابیتس گالوانیزه رابیتس ۷۶۰ گرمی سبک ۱۱ ستون ۲ چشمه در کارخانه راویز گالوانیزه مسعود و ایران رابیتس و تهران ۲۷۵,۰۰۰ ۱۱:۳۳:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ ۲۱۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ۶۵,۰۰۰ ۲۳.۶۴ %
6 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۷۶۰ گرمی قیمت ۱ برگ ورق توری گالوانیزه (توری راویز سبک) توری مشبک رابیتس و راویز گالوانیزه رابیتس ۷۶۰ گرمی ۱۳ ستون ۳ چشمه در کارخانه راویز گالوانیزه مسعود و ایران رابیتس و تهران راویز و تهران رابیتس ۲۷۲,۰۰۰ ۱۷:۲۱:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ - - - -
7 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۷۶۰ گرمی قیمت ۱ برگ ورق گالوانیزه (توری راویز سبک) توری مشبک رابیتس گالوانیزه رابیتس ۷۶۰ گرمی سبک ۱۱ ستون ۲ چشمه در کارخانه راویز گالوانیزه مسعود و ایران رابیتس و تهران ۲۱۰,۰۰۰ ۱۱:۴۶:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ۲۸۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ (۷۰,۰۰۰) ۳۳.۳۳ %
8 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۷۶۰ گرمی قیمت ۱ برگ ورق گالوانیزه (توری راویز سبک) توری مشبک رابیتس گالوانیزه رابیتس ۷۶۰ گرمی سبک ۱۱ ستون ۲ چشمه در کارخانه راویز گالوانیزه مسعود و ایران رابیتس و تهران ۲۸۰,۰۰۰ ۱۱:۴۱:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ ۲۴۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۴۰,۰۰۰ ۱۴.۲۹ %
9 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۷۶۰ گرمی قیمت ۱ورق توری رابیتس ۱۳ ستون ۳ چشمه گالوانیزه ۷۶۰ گرمی سبک رابیتس مسعود و تهران رابیتس در کارخانه راویز رابیتس نیمه سنگین ۳۲۰,۰۰۰ ۱۱:۲۶:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۱۷۶,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۱۴۴,۰۰۰ ۴۵ %
10 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۷۶۰ گرمی قیمت قیمت ورق رابیتس و توری گالوانیزه راویز مسعود و ایران راویز و راویز تهران ۱۳ ستون سه چشمه ۱۸۰,۰۰۰ ۲۲:۱۴:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ - - - -