برای خرید انواع رابیتس مسعود و ایران رابیتس و توری گالوانیزه با ما تماس بگیرید--پیام و تماس واتس آپ : 09121239045

رابیتس مسعود - رابیتس گالوانیزه ۶۵۰ گرمی

انواع رابیتس گالوانیزه ۶۵۰ گرمی با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۶۵۰ گرمی قیمت رابیتس گالوانیزه ۵۵۰ گرمی برند تهران رابیتس و تهران راویز و ایران رابیتس و ایران راویز و رابیتس مسعود و راویز مسعود ۱۳ ستون ۲۵۰,۰۰۰ ۰۸:۰۴:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ ۰ 0
2 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۶۵۰ گرمی قیمت رابیتس گالوانیزه ۵۵۰ گرمی برند تهران رابیتس و تهران راویز و ایران رابیتس و ایران راویز و رابیتس مسعود و راویز مسعود ۱۳ ستون ۲۵۰,۰۰۰ ۰۷:۳۳:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ - - - -
3 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۶۵۰ گرمی قیمت رابیتس و راویز توری گالوانیزه مسعود ۶۵۰ گرمی-مش و توری گالوانیزه رابیتس مسعود و ایران رابیتس و ایران راویز و راویز مسعود و تهران راویز ۹ ستون در بازار آهن شادآباد تهران ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰:۰۱:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ۰ 0
4 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۶۵۰ گرمی قیمت توری مشبک رابیتس ۱۳ ستون ۲ چشمه گالوانیزه ۶۵۰ گرمی رابیتس مسعود و تهران رابیتس در کارخانه فروش عمده رابیتس (راویز) و رابیتس ایران ۲۳۵,۰۰۰ ۰۹:۳۳:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ۲۳۵,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ ۰ 0
5 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۶۵۰ گرمی قیمت توری مشبک رابیتس ۱۳ ستون ۲ چشمه گالوانیزه ۶۵۰ گرمی رابیتس مسعود و تهران رابیتس در کارخانه فروش عمده رابیتس (راویز) و رابیتس ایران ۲۳۵,۰۰۰ ۰۶:۴۸:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ ۱۳۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ۱۰۵,۰۰۰ ۴۴.۶۸ %
6 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۶۵۰ گرمی قیمت رابیتس و راویز توری گالوانیزه مسعود ۶۵۰ گرمی-مش و توری گالوانیزه رابیتس مسعود و ایران رابیتس و ایران راویز و راویز مسعود و تهران راویز ۹ ستون در بازار آهن شادآباد تهران ۲۵۰,۰۰۰ ۰۸:۲۸:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ۲۳۵,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ ۱۵,۰۰۰ ۶ %
7 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۶۵۰ گرمی قیمت رابیتس و راویز توری گالوانیزه مسعود ۶۵۰ گرمی-مش و توری گالوانیزه رابیتس مسعود و ایران رابیتس و ایران راویز و راویز مسعود و تهران راویز ۹ ستون در بازار آهن شادآباد تهران ۲۳۵,۰۰۰ ۱۳:۴۱:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ ۲۴۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ (۵,۰۰۰) ۲.۱۳ %
8 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۶۵۰ گرمی قیمت ۱ ورق توری رابیتس گالوانیزه۱۱ ستون ۲چشمه ۶۵۰ گرمی سبک مسعود در کارخانه راویز مسعود و رابیتس ایران در بنگاه شاد آباد ۲۷۰,۰۰۰ ۱۷:۵۹:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ۱۱۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۱۶۰,۰۰۰ ۵۹.۲۶ %
9 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۶۵۰ گرمی قیمت رابیتس و راویز توری گالوانیزه مسعود ۶۵۰ گرمی-مش و توری گالوانیزه رابیتس مسعود و ایران رابیتس و ایران راویز و راویز مسعود و تهران راویز ۹ ستون در بازار آهن شادآباد تهران ۲۴۰,۰۰۰ ۱۱:۳۸:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ - - - -
10 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۶۵۰ گرمی قیمت رابیتس و راویز توری گالوانیزه مسعود ۶۵۰ گرمی ۱۷۷,۰۰۰ ۱۹:۳۶:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ - - - -
11 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۶۵۰ گرمی قیمت توری مشبک رابیتس ۱۳ ستون ۲ چشمه راویز گالوانیزه ۶۵۰ گرمی رابیتس مسعود و تهران رابیتس در کارخانه فروش عمده رابیتس (راویز) و رابیتس ایران ۱۶۰,۰۰۰ ۱۱:۱۶:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۱۳۲,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ۲۸,۰۰۰ ۱۷.۵۰ %
12 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۶۵۰ گرمی قیمت توری مشبک رابیتس ۱۳ ستون ۲ چشمه راویز گالوانیزه ۶۵۰ گرمی رابیتس مسعود و تهران رابیتس در کارخانه فروش عمده رابیتس (راویز) و رابیتس ایران ۱۳۲,۰۰۰ ۲۳:۳۱:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ - - - -
13 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۶۵۰ گرمی قیمت توری مشبک رابیتس ۱۳ ستون ۲ چشمه گالوانیزه ۶۰۰ گرمی رابیتس مسعود و تهران رابیتس در کارخانه فروش عمده رابیتس (راویز) و رابیتس ایران ۱۲۸,۰۰۰ ۱۶:۱۴:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ ۱۲۶,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ۲,۰۰۰ ۱.۵۶ %
14 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۶۵۰ گرمی قیمت توری مشبک رابیتس ۱۳ ستون ۲ چشمه گالوانیزه ۶۵۰ گرمی رابیتس مسعود و تهران رابیتس در کارخانه فروش عمده رابیتس (راویز) و رابیتس ایران ۱۳۰,۰۰۰ ۱۲:۵۵:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ۱۱۵,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۱۵,۰۰۰ ۱۱.۵۴ %