برای خرید انواع رابیتس مسعود و ایران رابیتس و توری گالوانیزه با ما تماس بگیرید--پیام و تماس واتس آپ : 09121239045

رابیتس مسعود - رابیتس گالوانیزه ۱۲۰۰ گرمی

انواع رابیتس گالوانیزه ۱۲۰۰ گرمی با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۲۰۰ گرمی قیمت توری گالوانیزه راویز و رابیتس۱۳ ستون سنگین به وزن ۱۲۰۰ گرم رابیتس راویز مسعود و تهران رابیتس و رابیتس ایران بازار آهن شاد آباد ۳۰۱,۰۰۰ ۰۸:۳۱:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ۴۲۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ (۱۱۹,۰۰۰) ۳۹.۵۳ %
2 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۲۰۰ گرمی قیمت فروش ورق گالوانیزه توری مشبک رابیتس گالوانیزه۱۳ستون ۳ چشمه فوق سنگین ۱۲۰۰ گرمی مسعود در کارخانه راویز مسعود و رابیتس ایران در بازار آهن ۳۸۷,۰۰۰ ۲۰:۴۳:۰۰ - ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ ۳۶۷,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ۲۰,۰۰۰ ۵.۱۷ %
3 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۲۰۰ گرمی قیمت فروش ۱ ورق گالوانیزه توری مشبک رابیتس گالوانیزه۱۳ستون ۳ چشمه فوق سنگین ۱۲۰۰ گرمی مسعود در کارخانه راویز مسعود و رابیتس ایران در بازار آهن ۴۴۵,۰۰۰ ۱۲:۱۱:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ۲۲۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ ۲۲۵,۰۰۰ ۵۰.۵۶ %
4 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۲۰۰ گرمی قیمت توری گالوانیزه راویز و رابیتس۱۳ ستون سنگین به وزن ۱۲۰۰ گرم رابیتس راویز مسعود و تهران رابیتس و رابیتس ایران بازار آهن شاد آباد ۴۲۰,۰۰۰ ۱۲:۱۱:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ - - - -
5 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۲۰۰ گرمی قیمت فروش ورق گالوانیزه توری مشبک رابیتس گالوانیزه۱۳ستون ۳ چشمه فوق سنگین ۱۲۰۰ گرمی مسعود در کارخانه راویز مسعود و رابیتس ایران در بازار آهن ۳۶۷,۰۰۰ ۱۹:۰۴:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ - - - -
6 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۲۰۰ گرمی قیمت رابیتس و راویز توری گالوانیزه مسعود ۱۲۰۰ گرمی ۳۲۷,۰۰۰ ۱۹:۴۲:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ - - - -
7 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۲۰۰ گرمی قیمت فروش ۱ ورق گالوانیزه توری مشبک رابیتس گالوانیزه۱۳ستون ۳ چشمه فوق سنگین ۱۲۰۰ گرمی مسعود در کارخانه راویز مسعود و رابیتس ایران در بازار آهن ۲۲۰,۰۰۰ ۰۹:۴۷:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ ۲۱۴,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ۶,۰۰۰ ۲.۷۳ %
8 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۲۰۰ گرمی قیمت فروش ۱ ورق گالوانیزه توری مشبک رابیتس گالوانیزه۱۳ستون ۳ چشمه فوق سنگین ۱۲۰۰ گرمی مسعود در کارخانه راویز مسعود و رابیتس ایران در بازار آهن ۲۱۴,۰۰۰ ۰۸:۱۳:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ۲۲۳,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ (۹,۰۰۰) ۴.۲۱ %
9 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۲۰۰ گرمی قیمت فروش ۱ ورق گالوانیزه توری مشبک رابیتس گالوانیزه۱۳ستون ۳ چشمه فوق سنگین ۱۲۰۰ گرمی مسعود در کارخانه راویز مسعود و رابیتس ایران در بازار آهن ۲۲۳,۰۰۰ ۱۳:۲۴:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۲۴۵,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ (۲۲,۰۰۰) ۹.۸۷ %
10 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۲۰۰ گرمی قیمت فروش ۱ ورق گالوانیزه توری مشبک رابیتس گالوانیزه۱۳ستون ۳ چشمه فوق سنگین ۱۲۰۰ گرمی مسعود در کارخانه راویز مسعود و رابیتس ایران در بازار آهن ۲۴۵,۰۰۰ ۰۹:۴۰:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ - - - -
11 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۲۰۰ گرمی قیمت ۱ورق توری رابیتس گالوانیزه۱۳ستون ۳ چشمه فوق سنگین ۱۲۰۰ گرمی مسعود در کارخانه راویز مسعود و رابیتس ایران در بازار آهن ۲۲۰,۰۰۰ ۲۳:۵۳:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ ۲۳۵,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ (۱۵,۰۰۰) ۶.۸۲ %
12 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۲۰۰ گرمی قیمت ۱ورق توری رابیتس گالوانیزه۱۳ستون ۳ چشمه فوق سنگین ۱۲۰۰ گرمی مسعود در کارخانه راویز مسعود و رابیتس ایران در بازار آهن ۲۳۵,۰۰۰ ۲۳:۳۰:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ - - - -
13 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۲۰۰ گرمی قیمت ۱ورق توری رابیتس گالوانیزه۱۳ستون ۳ چشمه سنگین ۱۲۰۰ گرمی مسعود در کارخانه راویر مسعود و ایران ۲۱۰,۰۰۰ ۲۱:۴۵:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ۲۳۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ (۲۰,۰۰۰) ۹.۵۲ %
14 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۲۰۰ گرمی قیمت ۱ورق توری رابیتس گالوانیزه۱۳ستون ۳ چشمه ۱۲۰۰ گرمی مسعود در کارخانه راویر مسعود و ایران ۲۱۵,۰۰۰ ۱۳:۰۵:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ ۲۴۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ (۲۵,۰۰۰) ۱۱.۶۳ %