برای خرید انواع رابیتس مسعود و ایران رابیتس و توری گالوانیزه با ما تماس بگیرید--پیام و تماس واتس آپ : 09121239045

رابیتس مسعود - رابیتس گالوانیزه ۸۳۰ گرمی

انواع رابیتس گالوانیزه ۸۳۰ گرمی با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۳۰ گرمی قیمت ۱ برگ ورق گالوانیزه (توری راویز سبک) توری مشبک رابیتس گالوانیزه رابیتس ۸۳۰ گرمی سبک ۱۳ ستون ۳ چشمه در کارخانه راویز گالوانیزه مسعود و ایران رابیتس و تهران ۲۵۰,۰۰۰ ۰۸:۲۹:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ۲۹۷,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ (۴۷,۰۰۰) ۱۸.۸۰ %
2 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۳۰ گرمی قیمت ۱ برگ ورق توری گالوانیزه (توری راویز سبک) توری مشبک رابیتس و راویز گالوانیزه رابیتس ۸۳۰ گرمی ۱۳ ستون ۳ چشمه در کارخانه راویز گالوانیزه مسعود و ایران رابیتس و تهران راویز و تهران رابیتس ۳۰۲,۰۰۰ ۲۰:۴۲:۰۰ - ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ ۲۸۹,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ۱۳,۰۰۰ ۴.۳۰ %
3 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۳۰ گرمی قیمت ۱ برگ ورق توری گالوانیزه (توری راویز سبک) توری مشبک رابیتس و راویز گالوانیزه رابیتس ۸۳۰ گرمی ۱۳ ستون ۳ چشمه در کارخانه راویز گالوانیزه مسعود و ایران رابیتس و تهران راویز و تهران رابیتس ۲۸۹,۰۰۰ ۱۷:۵۹:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ۲۷۶,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ۱۳,۰۰۰ ۴.۵۰ %
4 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۳۰ گرمی قیمت ۱ برگ ورق توری گالوانیزه (توری راویز سبک) توری مشبک رابیتس و راویز گالوانیزه رابیتس ۸۳۰ گرمی ۱۳ ستون ۳ چشمه در کارخانه راویز گالوانیزه مسعود و ایران رابیتس و تهران راویز و تهران رابیتس ۲۷۶,۰۰۰ ۱۲:۱۹:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ۲۹۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ (۱۴,۰۰۰) ۵.۰۷ %
5 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۳۰ گرمی قیمت ۱ برگ ورق توری گالوانیزه (توری راویز سبک) توری مشبک رابیتس و راویز گالوانیزه رابیتس ۸۳۰ گرمی ۱۳ ستون ۳ چشمه در کارخانه راویز گالوانیزه مسعود و ایران رابیتس و تهران راویز و تهران رابیتس ۲۹۰,۰۰۰ ۱۷:۲۲:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ - - - -
6 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۳۰ گرمی قیمت ۱ برگ ورق گالوانیزه (توری راویز سبک) توری مشبک رابیتس گالوانیزه رابیتس ۸۳۰ گرمی سبک ۱۱ ستون ۲ چشمه در کارخانه راویز گالوانیزه مسعود و ایران رابیتس و تهران ۲۳۵,۰۰۰ ۱۱:۴۸:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ۲۷۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ (۳۵,۰۰۰) ۱۴.۸۹ %
7 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۳۰ گرمی قیمت ۱ برگ ورق گالوانیزه (توری راویز سبک) توری مشبک رابیتس گالوانیزه رابیتس ۸۳۰ گرمی سبک ۱۳ ستون ۳ چشمه در کارخانه راویز گالوانیزه مسعود و ایران رابیتس و تهران ۲۹۷,۰۰۰ ۱۶:۰۸:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ۲۸۵,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۱۲,۰۰۰ ۴.۰۴ %
8 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۳۰ گرمی قیمت ۱ برگ ورق گالوانیزه (توری راویز سبک) توری مشبک رابیتس گالوانیزه رابیتس ۸۳۰ گرمی سبک ۱۳ ستون ۳ چشمه در کارخانه راویز گالوانیزه مسعود و ایران رابیتس و تهران ۲۸۵,۰۰۰ ۱۹:۴۵:۰۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ - - - -
9 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۳۰ گرمی قیمت یک (برگ) ورق توری مشبک رابیتس(راویز) گالوانیزه نیمه سنگین ۱۳ ستون۳ چشمه در کارخانه مسعود و ایران ۲۹۰,۰۰۰ ۲۰:۰۱:۰۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ۳۳۵,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ (۴۵,۰۰۰) ۱۵.۵۲ %
10 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۳۰ گرمی قیمت ورق رابیتس و توری گالوانیزه راویز مسعود و ایران راویز و راویز تهران ۱۳ ستون سه چشمه ۳۲۰,۰۰۰ ۱۳:۰۵:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۳۷.۵۰ %
11 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۳۰ گرمی قیمت یک (برگ) ورق توری مشبک رابیتس(راویز) گالوانیزه نیمه سنگین ۱۳ ستون۳ چشمه در کارخانه مسعود و ایران ۳۳۵,۰۰۰ ۱۱:۲۷:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۱۵۴,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ۱۸۱,۰۰۰ ۵۴.۰۳ %
12 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۳۰ گرمی قیمت ورق رابیتس و توری گالوانیزه راویز مسعود و ایران راویز و راویز تهران ۱۳ ستون سه چشمه ۲۰۰,۰۰۰ ۲۲:۱۵:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ - - - -
13 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۳۰ گرمی قیمت رابیتس و راویز توری گالوانیزه مسعود ۸۳۰ گرمی ۲۲۶,۰۰۰ ۱۹:۳۷:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ - - - -
14 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۳۰ گرمی قیمت ۱ برگ ورق گالوانیزه (توری راویز سبک) توری مشبک رابیتس گالوانیزه رابیتس ۸۳۰ گرمی سبک ۱۱ ستون ۲ چشمه در کارخانه راویز گالوانیزه مسعود و ایران رابیتس و تهران ۲۷۰,۰۰۰ ۱۸:۲۸:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ - - - -
15 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۳۰ گرمی قیمت یک (برگ) ورق توری مشبک رابیتس(راویز) گالوانیزه نیمه سنگین ۱۳ ستون۳ چشمه در کارخانه مسعود و ایران ۱۵۴,۰۰۰ ۱۱:۳۲:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ۱۴۷,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۷,۰۰۰ ۴.۵۵ %