برای خرید انواع رابیتس مسعود و ایران رابیتس و توری گالوانیزه با ما تماس بگیرید--پیام و تماس واتس آپ : 09121239045

رابیتس مسعود - رابیتس گالوانیزه ۸۳۰ گرمی

انواع رابیتس گالوانیزه ۸۳۰ گرمی با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۳۰ گرمی قیمت ۱ برگ ورق توری گالوانیزه (توری راویز سبک) توری مشبک رابیتس و راویز گالوانیزه رابیتس ۸۳۰ گرمی ۱۳ ستون ۳ چشمه در کارخانه راویز گالوانیزه مسعود و ایران رابیتس و تهران راویز و تهران رابیتس ۲ ۰۶:۴۹:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ ۵ ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ (۳) ۱۵۰ %
2 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۳۰ گرمی قیمت ۱ برگ ورق توری گالوانیزه (توری راویز سبک) توری مشبک رابیتس و راویز گالوانیزه رابیتس ۸۳۰ گرمی ۱۳ ستون ۳ چشمه در کارخانه راویز گالوانیزه مسعود و ایران رابیتس و تهران راویز و تهران رابیتس ۵ ۰۶:۴۳:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ ۱ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ ۴ ۸۰ %
3 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۳۰ گرمی قیمت ۱ برگ ورق توری گالوانیزه (توری راویز سبک) توری مشبک رابیتس و راویز گالوانیزه رابیتس ۸۳۰ گرمی ۱۳ ستون ۳ چشمه در کارخانه راویز گالوانیزه مسعود و ایران رابیتس و تهران راویز و تهران رابیتس ۱ ۰۶:۰۳:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ ۰ 0
4 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۳۰ گرمی قیمت ۱ برگ ورق گالوانیزه (توری راویز سبک) توری مشبک رابیتس گالوانیزه رابیتس ۸۳۰ گرمی سبک ۱۳ ستون ۳ چشمه در کارخانه راویز گالوانیزه مسعود و ایران رابیتس و تهران ۱ ۱۵:۵۲:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ (۲۴۹,۹۹۹) ۲۴,۹۹۹,۹۰۰ %
5 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۳۰ گرمی قیمت ۱ برگ ورق گالوانیزه (توری راویز سبک) توری مشبک رابیتس گالوانیزه رابیتس ۸۳۰ گرمی سبک ۱۱ ستون ۲ چشمه در کارخانه راویز گالوانیزه مسعود و ایران رابیتس و تهران ۵ ۱۶:۲۷:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ ۱۴۰,۰۰۰ ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ (۱۳۹,۹۹۵) ۲,۷۹۹,۹۰۰ %
6 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۳۰ گرمی قیمت ۱ برگ ورق توری گالوانیزه (توری راویز سبک) توری مشبک رابیتس و راویز گالوانیزه رابیتس ۸۳۰ گرمی ۱۳ ستون ۳ چشمه در کارخانه راویز گالوانیزه مسعود و ایران رابیتس و تهران راویز و تهران رابیتس ۱ ۱۱:۴۹:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ ۱۲۰,۰۰۰ ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ (۱۱۹,۹۹۹) ۱۱,۹۹۹,۹۰۰ %
7 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۳۰ گرمی قیمت ۱ برگ ورق گالوانیزه (توری راویز سبک) توری مشبک رابیتس گالوانیزه رابیتس ۸۳۰ گرمی سبک ۱۱ ستون ۲ چشمه در کارخانه راویز گالوانیزه مسعود و ایران رابیتس و تهران ۱۴۰,۰۰۰ ۰۷:۵۸:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ ۲۳۵,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ (۹۵,۰۰۰) ۶۷.۸۶ %
8 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۳۰ گرمی قیمت ۱ برگ ورق توری گالوانیزه (توری راویز سبک) توری مشبک رابیتس و راویز گالوانیزه رابیتس ۸۳۰ گرمی ۱۳ ستون ۳ چشمه در کارخانه راویز گالوانیزه مسعود و ایران رابیتس و تهران راویز و تهران رابیتس ۱۲۰,۰۰۰ ۰۰:۲۵:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ ۲۹۱,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ (۱۷۱,۰۰۰) ۱۴۲.۵۰ %
9 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۳۰ گرمی قیمت یک (برگ) ورق توری مشبک رابیتس(راویز) گالوانیزه نیمه سنگین ۱۳ ستون۳ چشمه در کارخانه مسعود و ایران ۲۵۰,۰۰۰ ۱۷:۲۷:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ۲۹۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ (۴۰,۰۰۰) ۱۶ %
10 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۳۰ گرمی قیمت ۱ برگ ورق توری گالوانیزه (توری راویز سبک) توری مشبک رابیتس و راویز گالوانیزه رابیتس ۸۳۰ گرمی ۱۳ ستون ۳ چشمه در کارخانه راویز گالوانیزه مسعود و ایران رابیتس و تهران راویز و تهران رابیتس ۲۹۱,۰۰۰ ۰۹:۳۴:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ۳۰۲,۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ (۱۱,۰۰۰) ۳.۷۸ %
11 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۳۰ گرمی قیمت ۱ برگ ورق گالوانیزه (توری راویز سبک) توری مشبک رابیتس گالوانیزه رابیتس ۸۳۰ گرمی سبک ۱۳ ستون ۳ چشمه در کارخانه راویز گالوانیزه مسعود و ایران رابیتس و تهران ۲۵۰,۰۰۰ ۰۸:۲۹:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ۲۹۷,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ (۴۷,۰۰۰) ۱۸.۸۰ %
12 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۳۰ گرمی قیمت ۱ برگ ورق توری گالوانیزه (توری راویز سبک) توری مشبک رابیتس و راویز گالوانیزه رابیتس ۸۳۰ گرمی ۱۳ ستون ۳ چشمه در کارخانه راویز گالوانیزه مسعود و ایران رابیتس و تهران راویز و تهران رابیتس ۳۰۲,۰۰۰ ۲۰:۴۲:۰۰ - ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ ۲۸۹,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ۱۳,۰۰۰ ۴.۳۰ %
13 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۳۰ گرمی قیمت ۱ برگ ورق توری گالوانیزه (توری راویز سبک) توری مشبک رابیتس و راویز گالوانیزه رابیتس ۸۳۰ گرمی ۱۳ ستون ۳ چشمه در کارخانه راویز گالوانیزه مسعود و ایران رابیتس و تهران راویز و تهران رابیتس ۲۸۹,۰۰۰ ۱۷:۵۹:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ۲۷۶,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ۱۳,۰۰۰ ۴.۵۰ %
14 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۳۰ گرمی قیمت ۱ برگ ورق توری گالوانیزه (توری راویز سبک) توری مشبک رابیتس و راویز گالوانیزه رابیتس ۸۳۰ گرمی ۱۳ ستون ۳ چشمه در کارخانه راویز گالوانیزه مسعود و ایران رابیتس و تهران راویز و تهران رابیتس ۲۷۶,۰۰۰ ۱۲:۱۹:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ۲۹۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ (۱۴,۰۰۰) ۵.۰۷ %
15 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۳۰ گرمی قیمت ۱ برگ ورق توری گالوانیزه (توری راویز سبک) توری مشبک رابیتس و راویز گالوانیزه رابیتس ۸۳۰ گرمی ۱۳ ستون ۳ چشمه در کارخانه راویز گالوانیزه مسعود و ایران رابیتس و تهران راویز و تهران رابیتس ۲۹۰,۰۰۰ ۱۷:۲۲:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ - - - -