برای خرید انواع رابیتس و توری گالوانیزه با ما تماس بگیرید: تماس 09121239045

رابیتس مسعود - رابیتس گالوانیزه ۸۳۰ گرمی

انواع رابیتس گالوانیزه ۸۳۰ گرمی با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۳۰ گرمی قیمت ۱ برگ ورق توری گالوانیزه (توری راویز سبک) توری مشبک رابیتس و راویز گالوانیزه رابیتس ۸۳۰ گرمی ۱۳ ستون ۳ چشمه در کارخانه راویز گالوانیزه مسعود و ایران رابیتس و تهران راویز و تهران رابیتس ۲۸۹,۰۰۰ ۱۷:۵۹:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ۲۷۶,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ۱۳,۰۰۰ ۴.۵۰ %
2 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۳۰ گرمی قیمت ۱ برگ ورق توری گالوانیزه (توری راویز سبک) توری مشبک رابیتس و راویز گالوانیزه رابیتس ۸۳۰ گرمی ۱۳ ستون ۳ چشمه در کارخانه راویز گالوانیزه مسعود و ایران رابیتس و تهران راویز و تهران رابیتس ۲۷۶,۰۰۰ ۱۲:۱۹:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ۲۹۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ (۱۴,۰۰۰) ۵.۰۷ %
3 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۳۰ گرمی قیمت ۱ برگ ورق توری گالوانیزه (توری راویز سبک) توری مشبک رابیتس و راویز گالوانیزه رابیتس ۸۳۰ گرمی ۱۳ ستون ۳ چشمه در کارخانه راویز گالوانیزه مسعود و ایران رابیتس و تهران راویز و تهران رابیتس ۲۹۰,۰۰۰ ۱۷:۲۲:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ - - - -
4 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۳۰ گرمی قیمت ۱ برگ ورق گالوانیزه (توری راویز سبک) توری مشبک رابیتس گالوانیزه رابیتس ۸۳۰ گرمی سبک ۱۱ ستون ۲ چشمه در کارخانه راویز گالوانیزه مسعود و ایران رابیتس و تهران ۲۳۵,۰۰۰ ۱۱:۴۸:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ۲۷۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ (۳۵,۰۰۰) ۱۴.۸۹ %
5 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۳۰ گرمی قیمت ۱ برگ ورق گالوانیزه (توری راویز سبک) توری مشبک رابیتس گالوانیزه رابیتس ۸۳۰ گرمی سبک ۱۳ ستون ۳ چشمه در کارخانه راویز گالوانیزه مسعود و ایران رابیتس و تهران ۲۹۷,۰۰۰ ۱۶:۰۸:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ۲۸۵,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۱۲,۰۰۰ ۴.۰۴ %
6 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۳۰ گرمی قیمت ۱ برگ ورق گالوانیزه (توری راویز سبک) توری مشبک رابیتس گالوانیزه رابیتس ۸۳۰ گرمی سبک ۱۳ ستون ۳ چشمه در کارخانه راویز گالوانیزه مسعود و ایران رابیتس و تهران ۲۸۵,۰۰۰ ۱۹:۴۵:۰۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ - - - -
7 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۳۰ گرمی قیمت یک (برگ) ورق توری مشبک رابیتس(راویز) گالوانیزه نیمه سنگین ۱۳ ستون۳ چشمه در کارخانه مسعود و ایران ۲۹۰,۰۰۰ ۲۰:۰۱:۰۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ۳۳۵,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ (۴۵,۰۰۰) ۱۵.۵۲ %
8 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۳۰ گرمی قیمت ورق رابیتس و توری گالوانیزه راویز مسعود و ایران راویز و راویز تهران ۱۳ ستون سه چشمه ۳۲۰,۰۰۰ ۱۳:۰۵:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۳۷.۵۰ %
9 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۳۰ گرمی قیمت یک (برگ) ورق توری مشبک رابیتس(راویز) گالوانیزه نیمه سنگین ۱۳ ستون۳ چشمه در کارخانه مسعود و ایران ۳۳۵,۰۰۰ ۱۱:۲۷:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۱۵۴,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ۱۸۱,۰۰۰ ۵۴.۰۳ %
10 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۳۰ گرمی قیمت ورق رابیتس و توری گالوانیزه راویز مسعود و ایران راویز و راویز تهران ۱۳ ستون سه چشمه ۲۰۰,۰۰۰ ۲۲:۱۵:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ - - - -
11 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۳۰ گرمی قیمت رابیتس و راویز توری گالوانیزه مسعود ۸۳۰ گرمی ۲۲۶,۰۰۰ ۱۹:۳۷:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ - - - -
12 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۳۰ گرمی قیمت ۱ برگ ورق گالوانیزه (توری راویز سبک) توری مشبک رابیتس گالوانیزه رابیتس ۸۳۰ گرمی سبک ۱۱ ستون ۲ چشمه در کارخانه راویز گالوانیزه مسعود و ایران رابیتس و تهران ۲۷۰,۰۰۰ ۱۸:۲۸:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ - - - -
13 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۳۰ گرمی قیمت یک (برگ) ورق توری مشبک رابیتس(راویز) گالوانیزه نیمه سنگین ۱۳ ستون۳ چشمه در کارخانه مسعود و ایران ۱۵۴,۰۰۰ ۱۱:۳۲:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ۱۴۷,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۷,۰۰۰ ۴.۵۵ %
14 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۳۰ گرمی قیمت یک ورق توری مشبک رابیتس گالوانیزه نیمه سنگین ۱۱ ستون۲ چشمه مسعود در کارخانه راویز مسعود و رابیتس ایران ۱۶۰,۰۰۰ ۱۵:۱۷:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۱۴۶,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۱۴,۰۰۰ ۸.۷۵ %
15 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۳۰ گرمی قیمت یک (برگ) ورق توری مشبک رابیتس(راویز) گالوانیزه نیمه سنگین ۱۳ ستون۳ چشمه در کارخانه مسعود و ایران ۱۴۷,۰۰۰ ۰۸:۵۹:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۱۶۵,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (۱۸,۰۰۰) ۱۲.۲۴ %