برای خرید انواع رابیتس مسعود و ایران رابیتس و توری گالوانیزه با ما تماس بگیرید--پیام و تماس واتس آپ : 09121239045

رابیتس مسعود - رابیتس گالوانیزه ۹۵۰ گرمی

انواع رابیتس گالوانیزه ۹۵۰ گرمی با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۹۵۰ گرمی قیمت ۱ ورق گالوانیزه راویز (برگ) توری مشبک رابیتس (راویز) گالوانیزه ۹۵۰ گرمی ۱۳ ستون ۲ چشمه رابیتس مسعود و ایران (راویز) در کارخانه و بنگاه تهران رابیتس سبک و بازار آهن شادآباد ۳۰۰,۰۰۰ ۰۸:۳۰:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ۳۷۵,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ (۷۵,۰۰۰) ۲۵ %
2 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۹۵۰ گرمی قیمت ۱ ورق گالوانیزه راویز (برگ) توری مشبک رابیتس (راویز) گالوانیزه ۹۵۰ گرمی ۱۳ ستون ۲ چشمه رابیتس مسعود و ایران (راویز) در کارخانه و بنگاه تهران رابیتس سبک و بازار آهن شادآباد ۳۷۵,۰۰۰ ۱۲:۱۱:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ۲۲۸,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ۱۴۷,۰۰۰ ۳۹.۲۰ %
3 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۹۵۰ گرمی قیمت ورق رابیتس و توری گالوانیزه راویز مسعود و ایران راویز و راویز تهران ۱۳ ستون سه چشمه ۲۴۰,۰۰۰ ۲۲:۱۸:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ - - - -
4 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۹۵۰ گرمی قیمت رابیتس و راویز توری گالوانیزه مسعود ۹۵۰ گرمی ۲۵۹,۰۰۰ ۱۹:۳۹:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ - - - -
5 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۹۵۰ گرمی قیمت ۱ ورق گالوانیزه راویز (برگ) توری مشبک رابیتس (راویز) گالوانیزه ۹۵۰ گرمی ۱۳ ستون ۲ چشمه رابیتس مسعود و ایران (راویز) در کارخانه و بنگاه تهران رابیتس سبک و بازار آهن شادآباد ۲۲۸,۰۰۰ ۱۲:۵۹:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ - - - -
6 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۹۵۰ گرمی قیمت ۱ ورق توری مشبک رابیتس گالوانیزه (راویز)۹۵۰ گرمی سنگین ۱۳ ستون ۳ چشمه رابیتس مسعود و رابیتس ایران (راویز) در کارخانه و قیمت رابیتسکاری ۲۰۵,۰۰۰ ۱۱:۱۴:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۱۶۴,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ ۴۱,۰۰۰ ۲۰ %
7 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۹۵۰ گرمی قیمت (برگ راویز) ۱ ورق توری مشبک رابیتس گالوانیزه (راویز)۹۵۰ گرمی سنگین ۱۳ ستون ۳ چشمه رابیتس مسعود و رابیتس ایران (راویز) در کارخانه و قیمت رابیتسکاری ۲۱۰,۰۰۰ ۱۴:۲۱:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۱۸۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ ۳۰,۰۰۰ ۱۴.۲۹ %
8 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۹۵۰ گرمی قیمت ۱ ورق توری مشبک رابیتس گالوانیزه (راویز)۹۵۰ گرمی سنگین ۱۳ ستون ۳ چشمه رابیتس مسعود و رابیتس ایران (راویز) در کارخانه و قیمت رابیتسکاری ۱۶۴,۰۰۰ ۰۷:۲۵:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ ۱۷۷,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ (۱۳,۰۰۰) ۷.۹۳ %
9 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۹۵۰ گرمی قیمت (برگ راویز) ۱ ورق توری مشبک رابیتس گالوانیزه (راویز)۹۵۰ گرمی سنگین ۱۳ ستون ۳ چشمه رابیتس مسعود و رابیتس ایران (راویز) در کارخانه و قیمت رابیتسکاری ۱۸۰,۰۰۰ ۱۶:۲۱:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ ۱۸۶,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ (۶,۰۰۰) ۳.۳۳ %
10 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۹۵۰ گرمی قیمت ۱ ورق رابیتس گالوانیزه (راویز)۹۵۰ گرمی سنگین ۱۳ ستون ۳ چشمه رابیتس مسعود و رابیتس ایران (راویز) در کارخانه ۲۰۲,۰۰۰ ۲۱:۴۲:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ ۱۷۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ ۳۲,۰۰۰ ۱۵.۸۴ %
11 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۹۵۰ گرمی قیمت ۱ ورق توری مشبک رابیتس گالوانیزه (راویز)۹۵۰ گرمی سنگین ۱۳ ستون ۳ چشمه رابیتس مسعود و رابیتس ایران (راویز) در کارخانه و قیمت رابیتسکاری ۱۷۷,۰۰۰ ۲۰:۲۰:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ۱۹۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ (۱۳,۰۰۰) ۷.۳۴ %
12 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۹۵۰ گرمی قیمت ۱ ورق توری مشبک رابیتس گالوانیزه (راویز)۹۵۰ گرمی سنگین ۱۳ ستون ۳ چشمه رابیتس مسعود و رابیتس ایران (راویز) در کارخانه و قیمت رابیتسکاری ۱۹۰,۰۰۰ ۲۰:۰۸:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ۱۷۶,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۱۴,۰۰۰ ۷.۳۷ %
13 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۹۵۰ گرمی - ۱۷۶,۰۰۰ ۲۰:۴۸:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ - - - -
14 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۹۵۰ گرمی قیمت (برگ راویز) ۱ ورق توری مشبک رابیتس گالوانیزه (راویز)۹۵۰ گرمی سنگین ۱۳ ستون ۳ چشمه رابیتس مسعود و رابیتس ایران (راویز) در کارخانه و قیمت رابیتسکاری ۱۸۶,۰۰۰ ۱۵:۱۸:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۱۹۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ (۴,۰۰۰) ۲.۱۵ %
15 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۹۵۰ گرمی قیمت (برگ راویز) ۱ ورق توری مشبک رابیتس گالوانیزه (راویز)۹۵۰ گرمی سنگین ۱۳ ستون ۳ چشمه رابیتس مسعود و رابیتس ایران (راویز) در کارخانه و قیمت رابیتسکاری ۱۹۰,۰۰۰ ۲۱:۵۴:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۱۷۹,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۱۱,۰۰۰ ۵.۷۹ %

برای خرید انواع مش فولادی و ورقهای گالوانیزه رابیتس و سیم آرماتوربندی  با ما تماس بگیرید

تماس  09121239045

 

 

رابیتس قیمت رابیتس اصفهان پخش رابیتس رابیتس سقف قیمت ایران رابیتس صادق قیمت تور رابیتس قیمت رابیتس ارزان قیمت رابیتس در مشهد قیمت هر متر رابیتس قیمت تور رابیتس قیمت رابیتس اصفهان قیمت رابیتس در مشهد قیمت رابیتس ارزان قیمت رابیتس صادق قیمت ایران رابیتس صادق قیمت هر متر رابیتس رابیتس مسعود قیمت رابیتس درب کارخانه قیمت رابیتس درب کارخانه قیمت رابیتس اصفهان قیمت هر برگ رابیتس قیمت رابیتس در مشهد قیمت رابیتس ارزان قیمت ایران رابیتس صادق قیمت رابیتس صادق کارخانه رابیتس مسعود تهران قیمت تور رابیتس رابیتس

راویز کاری رابیتس سقف رابیتس بندی رابیتس مسعود رابیتس به انگلیسی رابیتس کاری سقف پذیرایی رابیتس کاری مدرن رابیتس کاری سقف آشپزخانه رابیتس

قیمت رابیتس اصفهان  پخش رابیتس رابیتس سقف قیمت ایران رابیتس صادق قیمت تور رابیتس قیمت رابیتس ارزان قیمت رابیتس در مشهد قیمت هر متر رابیتس

قیمت تور رابیتس قیمت رابیتس اصفهان قیمت رابیتس در مشهد قیمت رابیتس ارزان قیمت رابیتس صادق قیمت ایران رابیتس صادق قیمت هر متر رابیتس رابیتس مسعود قیمت رابیتس درب کارخانه

 

برای خرید انواع مش فولادی و ورقهای گالوانیزه رابیتس و سیم آرماتوربندی  با ما تماس بگیرید

تماس  09121239045