برای خرید انواع رابیتس و توری گالوانیزه با ما تماس بگیرید: تماس 09121239045

رابیتس مسعود - رابیتس گالوانیزه ۹۰۰ گرمی

انواع رابیتس گالوانیزه ۹۰۰ گرمی با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۹۰۰ گرمی قیمت ۱ ورق توری مشبک رابیتس (راویز) ۱۳ ستون ۳ چشمه گالوانیزه مسعود ۹۰۰ گرمی رابیتس مسعود و تهران در کارخانه رابیتس سنگین ۳۵۰,۰۰۰ ۱۸:۲۳:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ ۲۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۱۵۰,۰۰۰ ۴۲.۸۶ %
2 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۹۰۰ گرمی - ۳۷۰,۰۰۰ ۱۵:۳۷:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ - - - -
3 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۹۰۰ گرمی قیمت ورق رابیتس و توری گالوانیزه راویز مسعود و ایران راویز و راویز تهران ۱۳ ستون سه چشمه ۲۲۰,۰۰۰ ۲۲:۱۷:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ - - - -
4 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۹۰۰ گرمی قیمت رابیتس و راویز توری گالوانیزه مسعود ۹۰۰ گرمی ۲۴۵,۰۰۰ ۱۹:۳۸:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ - - - -
5 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۹۰۰ گرمی قیمت ۱ برگ ورق گالوانیزه (توری راویز سبک) توری مشبک رابیتس گالوانیزه رابیتس ۹۰۰ گرمی سبک ۱۳ ستون ۳ چشمه در کارخانه راویز گالوانیزه مسعود و ایران رابیتس و تهران ۳۱۰,۰۰۰ ۱۸:۲۹:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ - - - -
6 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۹۰۰ گرمی قیمت ۱ ورق توری مشبک رابیتس (راویز) ۱۳ ستون ۳ چشمه گالوانیزه مسعود ۹۰۰ گرمی رابیتس مسعود و تهران در کارخانه رابیتس سنگین ۲۰۰,۰۰۰ ۱۵:۴۳:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۱۹۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۱۰,۰۰۰ ۵ %
7 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۹۰۰ گرمی قیمت ۱ ورق توری مشبک رابیتس (راویز) ۱۳ ستون ۳ چشمه گالوانیزه مسعود ۹۰۰ گرمی رابیتس مسعود و تهران در کارخانه رابیتس سنگین ۱۹۰,۰۰۰ ۱۱:۱۳:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۲۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (۱۰,۰۰۰) ۵.۲۶ %
8 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۹۰۰ گرمی قیمت ۱ ورق توری مشبک رابیتس (راویز) ۱۳ ستون ۳ چشمه گالوانیزه مسعود ۹۰۰ گرمی رابیتس مسعود و تهران در کارخانه رابیتس سنگین ۲۰۰,۰۰۰ ۱۸:۱۰:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۲۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ ۰ 0
9 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۹۰۰ گرمی قیمت ۱ ورق توری مشبک رابیتس (راویز) ۱۳ ستون ۳ چشمه گالوانیزه مسعود ۹۰۰ گرمی رابیتس مسعود و تهران در کارخانه رابیتس سنگین ۲۰۰,۰۰۰ ۲۱:۴۲:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ ۱۸۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ۲۰,۰۰۰ ۱۰ %
10 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۹۰۰ گرمی قیمت ۱ ورق توری رابیتس ۱۳ ستون۳ چشمه گالوانیزه ۹۰۰ گرمی سنگین رابیتس مسعود و تهران در کارخانه رابیتس ۱۸۰,۰۰۰ ۰۹:۴۸:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ ۳۰,۰۰۰ ۱۶.۶۷ %
11 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۹۰۰ گرمی قیمت ۱ ورق توری مشبک رابیتس (راویز) ۱۳ ستون ۳ چشمه گالوانیزه مسعود ۹۰۰ گرمی رابیتس مسعود و تهران در کارخانه رابیتس سنگین ۱۸۰,۰۰۰ ۱۲:۵۸:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ۱۶۵,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ۱۵,۰۰۰ ۸.۳۳ %
12 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۹۰۰ گرمی قیمت ۱ ورق توری مشبک رابیتس (راویز) ۱۳ ستون ۳ چشمه گالوانیزه مسعود ۹۰۰ گرمی رابیتس مسعود و تهران در کارخانه رابیتس سنگین ۱۶۵,۰۰۰ ۱۲:۱۴:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ۱۶۵,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ۰ 0
13 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۹۰۰ گرمی قیمت ۱ ورق توری مشبک رابیتس (راویز) ۱۳ ستون ۳ چشمه گالوانیزه مسعود ۹۰۰ گرمی رابیتس مسعود و تهران در کارخانه رابیتس سنگین ۱۶۵,۰۰۰ ۱۱:۳۴:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ۱۷۷,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ (۱۲,۰۰۰) ۷.۲۷ %
14 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۹۰۰ گرمی قیمت ۱ ورق توری مشبک رابیتس (راویز) ۱۳ ستون ۳ چشمه گالوانیزه مسعود ۹۰۰ گرمی رابیتس مسعود و تهران در کارخانه رابیتس سنگین ۱۷۷,۰۰۰ ۲۰:۵۷:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۱۶۸,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۹,۰۰۰ ۵.۰۸ %