برای خرید انواع رابیتس مسعود و ایران رابیتس و توری گالوانیزه با ما تماس بگیرید--پیام و تماس واتس آپ : 09121239045

رابیتس مسعود - رابیتس گالوانیزه ۴۵۰ گرمی

انواع رابیتس گالوانیزه ۴۵۰ گرمی با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۴۵۰ گرمی قیمت رابیتس مسعود و راویز مسعود و تهران رابیتس و ایران رابیتس و ایران راویز و تهران راویز ۹ ستون و ۱۳ ستون توری گالوانیزه سقف کاذب ۱۸۴,۰۰۰ ۰۶:۴۶:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ ۱ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ ۱۸۳,۹۹۹ ۱۰۰ %
2 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۴۵۰ گرمی قیمت رابیتس مسعود و راویز مسعود و تهران رابیتس و ایران رابیتس و ایران راویز و تهران راویز ۹ ستون و ۱۳ ستون توری گالوانیزه سقف کاذب ۱ ۱۲:۲۴:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ ۱۸۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ (۱۷۹,۹۹۹) ۱۷,۹۹۹,۹۰۰ %
3 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۴۵۰ گرمی قیمت ۱ ورق توری مشبک رابیتس (راویز) گالوانیزه ۹ ستون ۲ چشمه سبک در کارخانه مسعود و کارخانه رابیتس ایران و راویز تهران ۱۷۵,۰۰۰ ۰۸:۲۷:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ۸۹,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ۸۶,۰۰۰ ۴۹.۱۴ %
4 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۴۵۰ گرمی قیمت رابیتس مسعود و راویز مسعود و تهران رابیتس و ایران رابیتس و ایران راویز و تهران راویز ۹ ستون و ۱۳ ستون توری گالوانیزه سقف کاذب ۱۸۰,۰۰۰ ۱۱:۴۱:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ ۲۱۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ (۳۰,۰۰۰) ۱۶.۶۷ %
5 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۴۵۰ گرمی قیمت رابیتس مسعود و راویز مسعود و تهران رابیتس و ایران رابیتس و ایران راویز و تهران راویز ۹ ستون و ۱۳ ستون توری گالوانیزه سقف کاذب ۲۱۰,۰۰۰ ۱۰:۳۴:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ - - - -
6 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۴۵۰ گرمی قیمت رابیتس و راویز توری گالوانیزه مسعود ۴۵۰ گرمی ۱۲۲,۰۰۰ ۱۹:۳۵:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ - - - -
7 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۴۵۰ گرمی قیمت ۱ ورق توری مشبک رابیتس (راویز) گالوانیزه ۹ ستون ۲ چشمه سبک در کارخانه مسعود و کارخانه رابیتس ایران و راویز تهران ۸۹,۰۰۰ ۰۸:۰۲:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ - - - -
8 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۴۵۰ گرمی قیمت ۱ ورق توری مشبک رابیتس (راویز) گالوانیزه ۹ ستون ۲ چشمه سبک در کارخانه مسعود ۹۵,۰۰۰ ۲۱:۵۲:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۸۸,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۷,۰۰۰ ۷.۳۷ %
9 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۴۵۰ گرمی قیمت ۱ ورق توری مشبک رابیتس (راویز) گالوانیزه ۹ ستون ۲ چشمه سبک در کارخانه مسعود ۸۸,۰۰۰ ۱۳:۲۷:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۸۸,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ۰ 0
10 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۴۵۰ گرمی قیمت ۱ ورق توری مشبک رابیتس (راویز) گالوانیزه ۹ ستون ۲ چشمه سبک در کارخانه مسعود ۸۸,۰۰۰ ۱۷:۵۴:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ - - - -
11 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۴۵۰ گرمی ۱ ورق رابیتس۹ ستونگالوانیزه در بنگاه شاد آباد و کارخانه رابیتس ۹۵,۰۰۰ ۱۳:۳۲:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ - - - -