برای خرید انواع رابیتس و توری گالوانیزه با ما تماس بگیرید: تماس 09121239045

رابیتس مسعود - رابیتس گالوانیزه ۸۸۰ گرمی

انواع رابیتس گالوانیزه ۸۸۰ گرمی با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۸۰ گرمی قیمت ۱ ورق گالوانیزه راویز (برگ) توری مشبک رابیتس (راویز) گالوانیزه ۸۸۰ گرمی ۱۳ ستون ۲ چشمه رابیتس مسعود و ایران (راویز) در کارخانه و بنگاه تهران رابیتس سبک و بازار آهن شادآباد ۳۳۰,۰۰۰ ۱۳:۰۵:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۲۲۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ۱۱۰,۰۰۰ ۳۳.۳۳ %
2 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۸۰ گرمی قیمت ( یرگ راویز)۱ ورق توری مشبک رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون ۲ چشمه نیمه سنگین توری گالوانیزه(راویز) در کارخانه مسعود و رابیتس ایران و در بازار آهن ۳۳۴,۰۰۰ ۱۱:۵۴:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ - - - -
3 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۸۰ گرمی قیمت ۱ ورق توری مشبک رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳چشمه ۸۸۰ گرمی نیمه سنگین راویز مسعود در کارخانه و رابیتس ایران در شاد آباد و بنگاه تهران ۲۷۵,۰۰۰ ۱۰:۰۶:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ۱۷۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ ۱۰۵,۰۰۰ ۳۸.۱۸ %
4 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۸۰ گرمی قیمت ورق رابیتس و توری گالوانیزه راویز مسعود و ایران راویز و راویز تهران ۱۳ ستون سه چشمه ۲۱۰,۰۰۰ ۲۲:۱۷:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ - - - -
5 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۸۰ گرمی قیمت (برگ راویز)۱ ورق توری مشبک رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون ۲ چشمه نیمه سنگین توری گالوانیزه(راویز) در کارخانه مسعود و رابیتس ایران و در بازار آهن ۲۴۰,۰۰۰ ۱۹:۳۳:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ ۱۸۳,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۵۷,۰۰۰ ۲۳.۷۵ %
6 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۸۰ گرمی قیمت ۱ برگ ورق گالوانیزه (توری راویز سبک) توری مشبک رابیتس گالوانیزه رابیتس ۸۸۰ گرمی سبک ۱۱ ستون ۲ چشمه در کارخانه راویز گالوانیزه مسعود و ایران رابیتس و تهران ۲۹۰,۰۰۰ ۱۸:۲۸:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ - - - -
7 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۸۰ گرمی قیمت ۱ ورق گالوانیزه راویز (برگ) توری مشبک رابیتس (راویز) گالوانیزه ۸۸۰ گرمی ۱۳ ستون ۲ چشمه رابیتس مسعود و ایران (راویز) در کارخانه و بنگاه تهران رابیتس سبک و بازار آهن شادآباد ۲۲۰,۰۰۰ ۱۲:۵۸:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ - - - -
8 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۸۰ گرمی قیمت ۱ ورق ( ۱ برگ توری راویز) توری مشبک رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشمه ۸۸۰ گرمی نیمه سنگین راویز مسعود در کارخانه و رابیتس ایران در شاد آباد و بنگاه تهران ۱۹۰,۰۰۰ ۱۸:۴۷:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۱۸۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۱۰,۰۰۰ ۵.۲۶ %
9 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۸۰ گرمی قیمت ۱ ورق توری مشبک رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشمه ۸۸۰ گرمی نیمه سنگین راویز مسعود در کارخانه و رابیتس ایران در شاد آباد و بنگاه تهران ۱۸۶,۰۰۰ ۱۰:۴۰:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۱۶۷,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ۱۹,۰۰۰ ۱۰.۲۲ %
10 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۸۰ گرمی قیمت ۱ ورق ( ۱ برگ توری راویز) توری مشبک رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشمه ۸۸۰ گرمی نیمه سنگین راویز مسعود در کارخانه و رابیتس ایران در شاد آباد و بنگاه تهران ۱۸۰,۰۰۰ ۱۱:۱۲:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۱۵۵,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ ۲۵,۰۰۰ ۱۳.۸۹ %
11 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۸۰ گرمی قیمت (برگ راویز)۱ ورق توری مشبک رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون ۲ چشمه نیمه سنگین توری گالوانیزه(راویز) در کارخانه مسعود و رابیتس ایران و در بازار آهن ۱۸۳,۰۰۰ ۱۳:۵۳:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۱۵۳,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ۳۰,۰۰۰ ۱۶.۳۹ %
12 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۸۰ گرمی قیمت ۱ ورق ( ۱ برگ توری راویز) توری مشبک رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشمه ۸۸۰ گرمی نیمه سنگین راویز مسعود در کارخانه و رابیتس ایران در شاد آباد و بنگاه تهران ۱۵۵,۰۰۰ ۲۲:۵۳:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ ۱۸۵,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ (۳۰,۰۰۰) ۱۹.۳۵ %
13 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۸۰ گرمی قیمت (برگ راویز)۱ ورق توری مشبک رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون ۲ چشمه نیمه سنگین توری گالوانیزه(راویز) در کارخانه مسعود و رابیتس ایران و در بازار آهن ۱۵۳,۰۰۰ ۲۳:۵۳:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ - - - -
14 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۸۰ گرمی قیمت ۱ ورق توری مشبک رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون ۳ چشمه نیمه ستگین توری گالوانیزه(راویز) در کارخانه مسعود و رابیتس ایران و در بازار آهن ۱۶۳,۰۰۰ ۱۶:۱۸:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ - - - -