برای خرید انواع رابیتس و توری گالوانیزه با ما تماس بگیرید: تماس 09121239045

رابیتس مسعود - رابیتس گالوانیزه ۸۸۰ گرمی

انواع رابیتس گالوانیزه ۸۸۰ گرمی با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۸۰ گرمی قیمت ۱ ورق توری مشبک رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون ۳ چشمه نیمه ستگین توری گالوانیزه(راویز) در کارخانه مسعود و رابیتس ایران و در بازار آهن ۳۱۰,۰۰۰ ۱۸:۰۰:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ۱۶۳,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ ۱۴۷,۰۰۰ ۴۷.۴۲ %
2 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۸۰ گرمی قیمت ۱ ورق گالوانیزه راویز (برگ) توری مشبک رابیتس (راویز) گالوانیزه ۸۸۰ گرمی ۱۳ ستون ۲ چشمه رابیتس مسعود و ایران (راویز) در کارخانه و بنگاه تهران رابیتس سبک و بازار آهن شادآباد ۲۹۰,۰۰۰ ۱۹:۲۳:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ ۲۶۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ۳۰,۰۰۰ ۱۰.۳۴ %
3 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۸۰ گرمی قیمت ۱ ورق گالوانیزه راویز (برگ) توری مشبک رابیتس (راویز) گالوانیزه ۸۸۰ گرمی ۱۳ ستون ۲ چشمه رابیتس مسعود و ایران (راویز) در کارخانه و بنگاه تهران رابیتس سبک و بازار آهن شادآباد ۲۶۰,۰۰۰ ۱۱:۴۸:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ۳۱۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ (۵۰,۰۰۰) ۱۹.۲۳ %
4 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۸۰ گرمی قیمت ۱ ورق گالوانیزه راویز (برگ) توری مشبک رابیتس (راویز) گالوانیزه ۸۸۰ گرمی ۱۳ ستون ۲ چشمه رابیتس مسعود و ایران (راویز) در کارخانه و بنگاه تهران رابیتس سبک و بازار آهن شادآباد ۳۱۰,۰۰۰ ۱۰:۳۰:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ۳۲۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ (۱۰,۰۰۰) ۳.۲۳ %
5 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۸۰ گرمی قیمت ۱ ورق گالوانیزه راویز (برگ) توری مشبک رابیتس (راویز) گالوانیزه ۸۸۰ گرمی ۱۳ ستون ۲ چشمه رابیتس مسعود و ایران (راویز) در کارخانه و بنگاه تهران رابیتس سبک و بازار آهن شادآباد ۳۲۰,۰۰۰ ۱۶:۰۹:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ۳۲۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ ۰ 0
6 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۸۰ گرمی قیمت ۱ ورق گالوانیزه راویز (برگ) توری مشبک رابیتس (راویز) گالوانیزه ۸۸۰ گرمی ۱۳ ستون ۲ چشمه رابیتس مسعود و ایران (راویز) در کارخانه و بنگاه تهران رابیتس سبک و بازار آهن شادآباد ۳۲۰,۰۰۰ ۲۱:۳۷:۰۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ ۲۹۴,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۲۶,۰۰۰ ۸.۱۲ %
7 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۸۰ گرمی قیمت ۱ ورق گالوانیزه راویز (برگ) توری مشبک رابیتس (راویز) گالوانیزه ۸۸۰ گرمی ۱۳ ستون ۲ چشمه رابیتس مسعود و ایران (راویز) در کارخانه و بنگاه تهران رابیتس سبک و بازار آهن شادآباد ۲۹۴,۰۰۰ ۱۹:۴۷:۰۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۳۳۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ (۳۶,۰۰۰) ۱۲.۲۴ %
8 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۸۰ گرمی قیمت ۱ ورق توری مشبک رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشمه ۸۸۰ گرمی نیمه سنگین راویز مسعود در کارخانه و رابیتس ایران در شاد آباد و بنگاه تهران ۲۹۵,۰۰۰ ۲۰:۰۱:۰۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ۱۸۶,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۱۰۹,۰۰۰ ۳۶.۹۵ %
9 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۸۰ گرمی قیمت ۱ ورق گالوانیزه راویز (برگ) توری مشبک رابیتس (راویز) گالوانیزه ۸۸۰ گرمی ۱۳ ستون ۲ چشمه رابیتس مسعود و ایران (راویز) در کارخانه و بنگاه تهران رابیتس سبک و بازار آهن شادآباد ۳۳۰,۰۰۰ ۱۳:۰۵:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۲۲۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ۱۱۰,۰۰۰ ۳۳.۳۳ %
10 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۸۰ گرمی قیمت ( یرگ راویز)۱ ورق توری مشبک رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون ۲ چشمه نیمه سنگین توری گالوانیزه(راویز) در کارخانه مسعود و رابیتس ایران و در بازار آهن ۳۳۴,۰۰۰ ۱۱:۵۴:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ - - - -
11 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۸۰ گرمی قیمت ۱ ورق توری مشبک رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳چشمه ۸۸۰ گرمی نیمه سنگین راویز مسعود در کارخانه و رابیتس ایران در شاد آباد و بنگاه تهران ۲۷۵,۰۰۰ ۱۰:۰۶:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ۱۷۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ ۱۰۵,۰۰۰ ۳۸.۱۸ %
12 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۸۰ گرمی قیمت ورق رابیتس و توری گالوانیزه راویز مسعود و ایران راویز و راویز تهران ۱۳ ستون سه چشمه ۲۱۰,۰۰۰ ۲۲:۱۷:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ - - - -
13 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۸۰ گرمی قیمت (برگ راویز)۱ ورق توری مشبک رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون ۲ چشمه نیمه سنگین توری گالوانیزه(راویز) در کارخانه مسعود و رابیتس ایران و در بازار آهن ۲۴۰,۰۰۰ ۱۹:۳۳:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ ۱۸۳,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۵۷,۰۰۰ ۲۳.۷۵ %
14 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۸۰ گرمی قیمت ۱ برگ ورق گالوانیزه (توری راویز سبک) توری مشبک رابیتس گالوانیزه رابیتس ۸۸۰ گرمی سبک ۱۱ ستون ۲ چشمه در کارخانه راویز گالوانیزه مسعود و ایران رابیتس و تهران ۲۹۰,۰۰۰ ۱۸:۲۸:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ - - - -
15 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۸۰ گرمی قیمت ۱ ورق گالوانیزه راویز (برگ) توری مشبک رابیتس (راویز) گالوانیزه ۸۸۰ گرمی ۱۳ ستون ۲ چشمه رابیتس مسعود و ایران (راویز) در کارخانه و بنگاه تهران رابیتس سبک و بازار آهن شادآباد ۲۲۰,۰۰۰ ۱۲:۵۸:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ - - - -