برای خرید انواع رابیتس مسعود و ایران رابیتس و توری گالوانیزه با ما تماس بگیرید--پیام و تماس واتس آپ : 09121239045

رابیتس مسعود - رابیتس گالوانیزه ۸۸۰ گرمی

انواع رابیتس گالوانیزه ۸۸۰ گرمی با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۸۰ گرمی قیمت ۱ ورق گالوانیزه راویز (برگ) توری مشبک رابیتس (راویز) گالوانیزه ۸۸۰ گرمی ۱۳ ستون ۲ چشمه رابیتس مسعود و ایران (راویز) در کارخانه و بنگاه تهران رابیتس سبک و بازار آهن شادآباد ۳۴۰,۰۰۰ ۱۰:۰۲:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ۳۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ۴۰,۰۰۰ ۱۱.۷۶ %
2 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۸۰ گرمی قیمت ۱ ورق ( ۱ برگ توری راویز) توری مشبک رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشمه ۸۸۰ گرمی نیمه سنگین راویز مسعود در کارخانه و رابیتس ایران در شاد آباد و بنگاه تهران ۲۷۰,۰۰۰ ۱۴:۱۹:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ ۱۹۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۸۰,۰۰۰ ۲۹.۶۳ %
3 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۸۰ گرمی قیمت ۱ ورق گالوانیزه راویز (برگ) توری مشبک رابیتس (راویز) گالوانیزه ۸۸۰ گرمی ۱۳ ستون ۲ چشمه رابیتس مسعود و ایران (راویز) در کارخانه و بنگاه تهران رابیتس سبک و بازار آهن شادآباد ۳۰۰,۰۰۰ ۰۸:۲۹:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ۳۳۵,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ (۳۵,۰۰۰) ۱۱.۶۷ %
4 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۸۰ گرمی قیمت ۱ ورق گالوانیزه راویز (برگ) توری مشبک رابیتس (راویز) گالوانیزه ۸۸۰ گرمی ۱۳ ستون ۲ چشمه رابیتس مسعود و ایران (راویز) در کارخانه و بنگاه تهران رابیتس سبک و بازار آهن شادآباد ۳۳۵,۰۰۰ ۱۲:۱۰:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ۲۹۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ ۴۵,۰۰۰ ۱۳.۴۳ %
5 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۸۰ گرمی قیمت ۱ ورق توری مشبک رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون ۳ چشمه نیمه ستگین توری گالوانیزه(راویز) در کارخانه مسعود و رابیتس ایران و در بازار آهن ۳۱۰,۰۰۰ ۱۸:۰۰:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ۱۶۳,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ ۱۴۷,۰۰۰ ۴۷.۴۲ %
6 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۸۰ گرمی قیمت ۱ ورق گالوانیزه راویز (برگ) توری مشبک رابیتس (راویز) گالوانیزه ۸۸۰ گرمی ۱۳ ستون ۲ چشمه رابیتس مسعود و ایران (راویز) در کارخانه و بنگاه تهران رابیتس سبک و بازار آهن شادآباد ۲۹۰,۰۰۰ ۱۹:۲۳:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ ۲۶۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ۳۰,۰۰۰ ۱۰.۳۴ %
7 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۸۰ گرمی قیمت ۱ ورق گالوانیزه راویز (برگ) توری مشبک رابیتس (راویز) گالوانیزه ۸۸۰ گرمی ۱۳ ستون ۲ چشمه رابیتس مسعود و ایران (راویز) در کارخانه و بنگاه تهران رابیتس سبک و بازار آهن شادآباد ۲۶۰,۰۰۰ ۱۱:۴۸:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ۳۱۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ (۵۰,۰۰۰) ۱۹.۲۳ %
8 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۸۰ گرمی قیمت ۱ ورق گالوانیزه راویز (برگ) توری مشبک رابیتس (راویز) گالوانیزه ۸۸۰ گرمی ۱۳ ستون ۲ چشمه رابیتس مسعود و ایران (راویز) در کارخانه و بنگاه تهران رابیتس سبک و بازار آهن شادآباد ۳۱۰,۰۰۰ ۱۰:۳۰:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ۳۲۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ (۱۰,۰۰۰) ۳.۲۳ %
9 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۸۰ گرمی قیمت ۱ ورق گالوانیزه راویز (برگ) توری مشبک رابیتس (راویز) گالوانیزه ۸۸۰ گرمی ۱۳ ستون ۲ چشمه رابیتس مسعود و ایران (راویز) در کارخانه و بنگاه تهران رابیتس سبک و بازار آهن شادآباد ۳۲۰,۰۰۰ ۱۶:۰۹:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ۳۲۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ ۰ 0
10 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۸۰ گرمی قیمت ۱ ورق گالوانیزه راویز (برگ) توری مشبک رابیتس (راویز) گالوانیزه ۸۸۰ گرمی ۱۳ ستون ۲ چشمه رابیتس مسعود و ایران (راویز) در کارخانه و بنگاه تهران رابیتس سبک و بازار آهن شادآباد ۳۲۰,۰۰۰ ۲۱:۳۷:۰۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ ۲۹۴,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۲۶,۰۰۰ ۸.۱۲ %
11 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۸۰ گرمی قیمت ۱ ورق گالوانیزه راویز (برگ) توری مشبک رابیتس (راویز) گالوانیزه ۸۸۰ گرمی ۱۳ ستون ۲ چشمه رابیتس مسعود و ایران (راویز) در کارخانه و بنگاه تهران رابیتس سبک و بازار آهن شادآباد ۲۹۴,۰۰۰ ۱۹:۴۷:۰۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۳۳۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ (۳۶,۰۰۰) ۱۲.۲۴ %
12 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۸۰ گرمی قیمت ۱ ورق توری مشبک رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشمه ۸۸۰ گرمی نیمه سنگین راویز مسعود در کارخانه و رابیتس ایران در شاد آباد و بنگاه تهران ۲۹۵,۰۰۰ ۲۰:۰۱:۰۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ۱۸۶,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۱۰۹,۰۰۰ ۳۶.۹۵ %
13 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۸۰ گرمی قیمت ۱ ورق گالوانیزه راویز (برگ) توری مشبک رابیتس (راویز) گالوانیزه ۸۸۰ گرمی ۱۳ ستون ۲ چشمه رابیتس مسعود و ایران (راویز) در کارخانه و بنگاه تهران رابیتس سبک و بازار آهن شادآباد ۳۳۰,۰۰۰ ۱۳:۰۵:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۲۲۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ۱۱۰,۰۰۰ ۳۳.۳۳ %
14 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۸۰ گرمی قیمت ( یرگ راویز)۱ ورق توری مشبک رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون ۲ چشمه نیمه سنگین توری گالوانیزه(راویز) در کارخانه مسعود و رابیتس ایران و در بازار آهن ۳۳۴,۰۰۰ ۱۱:۵۴:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ - - - -