برای خرید انواع رابیتس و توری گالوانیزه با ما تماس بگیرید: تماس 09121239045

رابیتس مسعود - رابیتس گالوانیزه ۵۰۰ گرمی

انواع رابیتس گالوانیزه ۵۰۰ گرمی با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۵۰۰ گرمی قیمت رابیتس و راویز توری گالوانیزه مسعود ۵۰۰ گرمی ۱۳۶,۰۰۰ ۱۹:۳۵:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ - - - -
2 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۵۰۰ گرمی قیمت ۱ ورق توری رابیتس گالوانیزه ۹ ستون ۲ چشمه سبک در کارخانه راویز مسعود و رابیتس ایران و تهران ۱۵۰,۰۰۰ ۱۶:۲۲:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۹۵,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۵۵,۰۰۰ ۳۶.۶۷ %
3 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۵۰۰ گرمی قیمت ۱ ورق توری رابیتس گالوانیزه ۹ ستون ۲ چشمه سبک در کارخانه راویز مسعود و رابیتس ایران و تهران ۹۵,۰۰۰ ۱۴:۲۰:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۹۸,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ (۳,۰۰۰) ۳.۱۶ %
4 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۵۰۰ گرمی قیمت ۱ ورق توری رابیتس گالوانیزه ۹ ستون ۲ چشمه سبک در کارخانه راویز مسعود و رابیتس ایران و تهران ۹۸,۰۰۰ ۲۰:۱۶:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ (۲,۰۰۰) ۲.۰۴ %
5 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۵۰۰ گرمی قیمت ۱ ورق توری رابیتس گالوانیزه ۹ ستون ۲ چشمه سبک در کارخانه راویز مسعود و رابیتس ایران و تهران ۱۰۰,۰۰۰ ۲۰:۲۰:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ - - - -
6 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۵۰۰ گرمی قیمت رابیتس گالوانیزه ۹ ستون ۲ چشمه در کارخانه راویز مسعود ۱۴۰,۰۰۰ ۱۵:۲۷:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ - - - -