برای خرید انواع رابیتس مسعود و ایران رابیتس و توری گالوانیزه با ما تماس بگیرید--پیام و تماس واتس آپ : 09121239045

رابیتس مسعود - رابیتس گالوانیزه ۵۰۰ گرمی

انواع رابیتس گالوانیزه ۵۰۰ گرمی با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۵۰۰ گرمی قیمت رابیتس و راویز توری گالوانیزه مسعود ۵۰۰ گرمی-مش و توری گالوانیزه رابیتس مسعود و ایران رابیتس و ایران راویز و راویز مسعود و تهران راویز ۹ ستون در بازار آهن شادآباد تهران ۱۴۰,۰۰۰ ۰۰:۲۳:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ ۲۱۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ (۷۰,۰۰۰) ۵۰ %
2 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۵۰۰ گرمی قیمت رابیتس و راویز توری گالوانیزه مسعود ۵۰۰ گرمی-مش و توری گالوانیزه رابیتس مسعود و ایران رابیتس و ایران راویز و راویز مسعود و تهران راویز ۹ ستون در بازار آهن شادآباد تهران ۲۱۰,۰۰۰ ۱۰:۰۱:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ۱۹۵,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ۱۵,۰۰۰ ۷.۱۴ %
3 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۵۰۰ گرمی قیمت رابیتس و راویز توری گالوانیزه مسعود ۵۰۰ گرمی-مش و توری گالوانیزه رابیتس مسعود و ایران رابیتس و ایران راویز و راویز مسعود و تهران راویز ۹ ستون در بازار آهن شادآباد تهران ۱۹۵,۰۰۰ ۰۹:۳۳:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ۱۹۸,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ (۳,۰۰۰) ۱.۵۴ %
4 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۵۰۰ گرمی قیمت رابیتس و راویز توری گالوانیزه مسعود ۵۰۰ گرمی ۱۹۹,۰۰۰ ۰۶:۴۷:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ ۱۳۶,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ ۶۳,۰۰۰ ۳۱.۶۶ %
5 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۵۰۰ گرمی قیمت رابیتس و راویز توری گالوانیزه مسعود ۵۰۰ گرمی-مش و توری گالوانیزه رابیتس مسعود و ایران رابیتس و ایران راویز و راویز مسعود و تهران راویز ۹ ستون در بازار آهن شادآباد تهران ۱۹۸,۰۰۰ ۰۶:۴۶:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ ۲۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ (۲,۰۰۰) ۱.۰۱ %
6 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۵۰۰ گرمی قیمت رابیتس و راویز توری گالوانیزه مسعود ۵۰۰ گرمی-مش و توری گالوانیزه رابیتس مسعود و ایران رابیتس و ایران راویز و راویز مسعود و تهران راویز ۹ ستون در بازار آهن شادآباد تهران ۲۰۰,۰۰۰ ۰۸:۲۷:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ۲۱۵,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ (۱۵,۰۰۰) ۷.۵۰ %
7 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۵۰۰ گرمی قیمت رابیتس و راویز توری گالوانیزه مسعود ۵۰۰ گرمی-مش و توری گالوانیزه رابیتس مسعود و ایران رابیتس و ایران راویز و راویز مسعود و تهران راویز ۹ ستون در بازار آهن شادآباد تهران ۲۱۵,۰۰۰ ۱۳:۴۱:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ ۱۷۵,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ۴۰,۰۰۰ ۱۸.۶۰ %
8 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۵۰۰ گرمی قیمت رابیتس و راویز توری گالوانیزه مسعود ۵۰۰ گرمی-مش و توری گالوانیزه رابیتس مسعود و ایران رابیتس و ایران راویز و راویز مسعود و تهران راویز ۹ ستون در بازار آهن شادآباد تهران ۱۷۵,۰۰۰ ۱۲:۱۸:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ۱۷۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ۵,۰۰۰ ۲.۸۶ %
9 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۵۰۰ گرمی قیمت رابیتس و راویز توری گالوانیزه مسعود ۵۰۰ گرمی-مش و توری گالوانیزه رابیتس مسعود و ایران رابیتس و ایران راویز و راویز مسعود و تهران راویز ۹ ستون در بازار آهن شادآباد تهران ۱۷۰,۰۰۰ ۱۱:۴۴:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ۱۹۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ (۲۰,۰۰۰) ۱۱.۷۶ %
10 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۵۰۰ گرمی قیمت رابیتس و راویز توری گالوانیزه مسعود ۵۰۰ گرمی-مش و توری گالوانیزه رابیتس مسعود و ایران رابیتس و ایران راویز و راویز مسعود و تهران راویز ۹ ستون در بازار آهن شادآباد تهران ۱۹۰,۰۰۰ ۱۱:۳۶:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ - - - -
11 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۵۰۰ گرمی قیمت رابیتس و راویز توری گالوانیزه مسعود ۵۰۰ گرمی ۱۳۶,۰۰۰ ۱۹:۳۵:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ - - - -
12 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۵۰۰ گرمی قیمت ۱ ورق توری رابیتس گالوانیزه ۹ ستون ۲ چشمه سبک در کارخانه راویز مسعود و رابیتس ایران و تهران ۱۵۰,۰۰۰ ۱۶:۲۲:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۹۵,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۵۵,۰۰۰ ۳۶.۶۷ %
13 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۵۰۰ گرمی قیمت ۱ ورق توری رابیتس گالوانیزه ۹ ستون ۲ چشمه سبک در کارخانه راویز مسعود و رابیتس ایران و تهران ۹۵,۰۰۰ ۱۴:۲۰:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۹۸,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ (۳,۰۰۰) ۳.۱۶ %
14 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۵۰۰ گرمی قیمت ۱ ورق توری رابیتس گالوانیزه ۹ ستون ۲ چشمه سبک در کارخانه راویز مسعود و رابیتس ایران و تهران ۹۸,۰۰۰ ۲۰:۱۶:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ (۲,۰۰۰) ۲.۰۴ %
15 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۵۰۰ گرمی قیمت ۱ ورق توری رابیتس گالوانیزه ۹ ستون ۲ چشمه سبک در کارخانه راویز مسعود و رابیتس ایران و تهران ۱۰۰,۰۰۰ ۲۰:۲۰:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ - - - -