برای خرید انواع رابیتس مسعود و ایران رابیتس و توری گالوانیزه با ما تماس بگیرید--پیام و تماس واتس آپ : 09121239045

رابیتس مسعود - رابیتس گالوانیزه ۷۵۰ گرمی

انواع رابیتس گالوانیزه ۷۵۰ گرمی با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۷۵۰ گرمی قیمت ۱ برگ ورق(راویز سبک) مشبک توری رابیتس گالوانیزه رابیتس ۷۵۰ گرمی سبک ۱۱ ستون ۲ چشمه در کارخانه راویز گالوانیزه مسعود و ایران رابیتس و تهران ۴ ۰۶:۴۳:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ ۳ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ ۱ ۲۵ %
2 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۷۵۰ گرمی قیمت ۱ برگ ورق گالوانیزه (راویز سبک) مشبک توری رابیتس گالوانیزه رابیتس ۷۵۰ گرمی سبک ۱۱ ستون ۲ چشمه در کارخانه راویز گالوانیزه مسعود و ایران رابیتس و تهران ۲ ۰۶:۰۲:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ ۱۴۳,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ (۱۴۲,۹۹۸) ۷,۱۴۹,۹۰۰ %
3 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۷۵۰ گرمی قیمت ۱ برگ ورق(راویز سبک) مشبک توری رابیتس گالوانیزه رابیتس ۷۵۰ گرمی سبک ۱۱ ستون ۲ چشمه در کارخانه راویز گالوانیزه مسعود و ایران رابیتس و تهران ۳ ۱۴:۴۸:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ ۲ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ ۱ ۳۳.۳۳ %
4 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۷۵۰ گرمی قیمت ۱ برگ ورق(راویز سبک) مشبک توری رابیتس گالوانیزه رابیتس ۷۵۰ گرمی سبک ۱۱ ستون ۲ چشمه در کارخانه راویز گالوانیزه مسعود و ایران رابیتس و تهران ۲ ۱۱:۴۹:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ ۱۴۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ (۱۳۹,۹۹۸) ۶,۹۹۹,۹۰۰ %
5 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۷۵۰ گرمی قیمت ۱ ورق توری رابیتس گالوانیزه رابیتس ۷۵۰ گرمی ۱۱ ستون ۲ چشمه در کارخانه راویز گالوانیزه مسعود و رابیتس و تهران ۱ ۲۱:۵۳:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ ۱۲۰,۰۰۰ ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ (۱۱۹,۹۹۹) ۱۱,۹۹۹,۹۰۰ %
6 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۷۵۰ گرمی قیمت ۱ ورق توری رابیتس گالوانیزه رابیتس ۷۵۰ گرمی ۱۱ ستون ۲ چشمه در کارخانه راویز گالوانیزه مسعود و رابیتس و تهران ۱۲۰,۰۰۰ ۰۷:۵۸:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ ۱۲۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ۰ 0
7 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۷۵۰ گرمی قیمت رابیتس گالوانیزه ۵۵۰ گرمی برند تهران رابیتس و تهران راویز و ایران رابیتس و ایران راویز و رابیتس مسعود و راویز مسعود ۱۳ ستون ۶,۶۶۶ ۰۷:۳۳:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ - - - -
8 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۷۵۰ گرمی قیمت ۱ برگ ورق گالوانیزه (توری راویز سبک) توری مشبک رابیتس گالوانیزه رابیتس ۷۵۰ گرمی سبک ۱۱ ستون ۲ چشمه در کارخانه راویز گالوانیزه مسعود و ایران رابیتس و تهران ۲۵۰,۰۰۰ ۰۸:۲۸:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ۲۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ۵۰,۰۰۰ ۲۰ %
9 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۷۵۰ گرمی قیمت ۱ برگ ورق توری گالوانیزه (توری راویز سبک) توری مشبک رابیتس و راویز گالوانیزه رابیتس ۷۵۰ گرمی ۱۳ ستون ۳ چشمه در کارخانه راویز گالوانیزه مسعود و ایران رابیتس و تهران راویز و تهران رابیتس ۲۴۵,۰۰۰ ۱۲:۱۸:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ۲۶۷,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ (۲۲,۰۰۰) ۸.۹۸ %
10 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۷۵۰ گرمی قیمت ۱ برگ ورق توری گالوانیزه (توری راویز سبک) توری مشبک رابیتس و راویز گالوانیزه رابیتس ۷۵۰ گرمی ۱۳ ستون ۳ چشمه در کارخانه راویز گالوانیزه مسعود و ایران رابیتس و تهران راویز و تهران رابیتس ۲۶۷,۰۰۰ ۱۷:۲۰:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ - - - -
11 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۷۵۰ گرمی قیمت ۱ برگ ورق گالوانیزه (توری راویز سبک) توری مشبک رابیتس گالوانیزه رابیتس ۷۵۰ گرمی سبک ۱۱ ستون ۲ چشمه در کارخانه راویز گالوانیزه مسعود و ایران رابیتس و تهران ۲۰۰,۰۰۰ ۱۱:۴۶:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ۲۳۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ (۳۰,۰۰۰) ۱۵ %
12 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۷۵۰ گرمی قیمت قیمت ورق رابیتس و توری گالوانیزه راویز مسعود و ایران راویز و راویز تهران ۱۳ ستون سه چشمه ۱۶۵,۰۰۰ ۲۲:۱۴:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ - - - -
13 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۷۵۰ گرمی قیمت رابیتس و راویز توری گالوانیزه مسعود ۷۵۰ گرمی ۲۰۴,۵۰۰ ۱۹:۳۶:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ - - - -
14 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۷۵۰ گرمی قیمت ۱ برگ ورق گالوانیزه (توری راویز سبک) توری مشبک رابیتس گالوانیزه رابیتس ۷۵۰ گرمی سبک ۱۱ ستون ۲ چشمه در کارخانه راویز گالوانیزه مسعود و ایران رابیتس و تهران ۲۳۰,۰۰۰ ۱۸:۲۶:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۱۷۲,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۵۸,۰۰۰ ۲۵.۲۲ %
15 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۷۵۰ گرمی قیمت ۱ برگ ورق گالوانیزه (توری راویز سبک) توری مشبک رابیتس گالوانیزه رابیتس ۷۵۰ گرمی سبک ۱۱ ستون ۲ چشمه در کارخانه راویز گالوانیزه مسعود و ایران رابیتس و تهران ۱۷۲,۰۰۰ ۱۰:۴۰:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۱۴۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ۳۲,۰۰۰ ۱۸.۶۰ %