برای خرید انواع رابیتس مسعود و ایران رابیتس و توری گالوانیزه با ما تماس بگیرید--پیام و تماس واتس آپ : 09121239045

رابیتس مسعود - رابیتس گالوانیزه ۷۵۰ گرمی

انواع رابیتس گالوانیزه ۷۵۰ گرمی با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۷۵۰ گرمی قیمت ۱ برگ ورق گالوانیزه (توری راویز سبک) توری مشبک رابیتس گالوانیزه رابیتس ۷۵۰ گرمی سبک ۱۱ ستون ۲ چشمه در کارخانه راویز گالوانیزه مسعود و ایران رابیتس و تهران ۲۵۰,۰۰۰ ۰۸:۲۸:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ۲۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ۵۰,۰۰۰ ۲۰ %
2 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۷۵۰ گرمی قیمت ۱ برگ ورق توری گالوانیزه (توری راویز سبک) توری مشبک رابیتس و راویز گالوانیزه رابیتس ۷۵۰ گرمی ۱۳ ستون ۳ چشمه در کارخانه راویز گالوانیزه مسعود و ایران رابیتس و تهران راویز و تهران رابیتس ۲۴۵,۰۰۰ ۱۲:۱۸:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ۲۶۷,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ (۲۲,۰۰۰) ۸.۹۸ %
3 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۷۵۰ گرمی قیمت ۱ برگ ورق توری گالوانیزه (توری راویز سبک) توری مشبک رابیتس و راویز گالوانیزه رابیتس ۷۵۰ گرمی ۱۳ ستون ۳ چشمه در کارخانه راویز گالوانیزه مسعود و ایران رابیتس و تهران راویز و تهران رابیتس ۲۶۷,۰۰۰ ۱۷:۲۰:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ - - - -
4 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۷۵۰ گرمی قیمت ۱ برگ ورق گالوانیزه (توری راویز سبک) توری مشبک رابیتس گالوانیزه رابیتس ۷۵۰ گرمی سبک ۱۱ ستون ۲ چشمه در کارخانه راویز گالوانیزه مسعود و ایران رابیتس و تهران ۲۰۰,۰۰۰ ۱۱:۴۶:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ۲۳۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ (۳۰,۰۰۰) ۱۵ %
5 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۷۵۰ گرمی قیمت قیمت ورق رابیتس و توری گالوانیزه راویز مسعود و ایران راویز و راویز تهران ۱۳ ستون سه چشمه ۱۶۵,۰۰۰ ۲۲:۱۴:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ - - - -
6 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۷۵۰ گرمی قیمت رابیتس و راویز توری گالوانیزه مسعود ۷۵۰ گرمی ۲۰۴,۵۰۰ ۱۹:۳۶:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ - - - -
7 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۷۵۰ گرمی قیمت ۱ برگ ورق گالوانیزه (توری راویز سبک) توری مشبک رابیتس گالوانیزه رابیتس ۷۵۰ گرمی سبک ۱۱ ستون ۲ چشمه در کارخانه راویز گالوانیزه مسعود و ایران رابیتس و تهران ۲۳۰,۰۰۰ ۱۸:۲۶:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۱۷۲,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۵۸,۰۰۰ ۲۵.۲۲ %
8 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۷۵۰ گرمی قیمت ۱ برگ ورق گالوانیزه (توری راویز سبک) توری مشبک رابیتس گالوانیزه رابیتس ۷۵۰ گرمی سبک ۱۱ ستون ۲ چشمه در کارخانه راویز گالوانیزه مسعود و ایران رابیتس و تهران ۱۷۲,۰۰۰ ۱۰:۴۰:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۱۴۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ۳۲,۰۰۰ ۱۸.۶۰ %
9 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۷۵۰ گرمی قیمت ۱ برگ ورق گالوانیزه (توری راویز سبک) توری مشبک رابیتس گالوانیزه رابیتس ۷۵۰ گرمی سبک ۱۱ ستون ۲ چشمه در کارخانه راویز گالوانیزه مسعود و ایران رابیتس و تهران ۱۴۰,۰۰۰ ۲۳:۳۱:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ - - - -
10 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۷۵۰ گرمی قیمت ۱ برگ ورق(راویز سبک) مشبک توری رابیتس گالوانیزه رابیتس ۷۵۰ گرمی سبک ۱۱ ستون ۲ چشمه در کارخانه راویز گالوانیزه مسعود و ایران رابیتس و تهران ۱۴۰,۰۰۰ ۱۶:۱۵:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ ۱۴۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ ۰ 0
11 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۷۵۰ گرمی قیمت ۱ برگ ورق(راویز سبک) مشبک توری رابیتس گالوانیزه رابیتس ۷۵۰ گرمی سبک ۱۱ ستون ۲ چشمه در کارخانه راویز گالوانیزه مسعود و ایران رابیتس و تهران ۱۴۰,۰۰۰ ۰۸:۰۴:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ ۱۳۵,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۵,۰۰۰ ۳.۵۷ %
12 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۷۵۰ گرمی قیمت ۱ برگ ورق گالوانیزه (راویز سبک) مشبک توری رابیتس گالوانیزه رابیتس ۷۵۰ گرمی سبک ۱۱ ستون ۲ چشمه در کارخانه راویز گالوانیزه مسعود و ایران رابیتس و تهران ۱۴۳,۰۰۰ ۱۲:۵۷:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ - - - -
13 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۷۵۰ گرمی قیمت ۱ ورق مشبک توری رابیتس گالوانیزه رابیتس ۷۵۰ گرمی سبک ۱۳ ستون ۲ چشمه در کارخانه راویز گالوانیزه مسعود و ایران رابیتس و تهران ۱۴۳,۰۰۰ ۱۲:۱۳:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ۱۴۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ۳,۰۰۰ ۲.۱۰ %