برای خرید انواع رابیتس مسعود و ایران رابیتس و توری گالوانیزه با ما تماس بگیرید--پیام و تماس واتس آپ : 09121239045

رابیتس مسعود - رابیتس گالوانیزه ۸۰۰ گرمی

انواع رابیتس گالوانیزه ۸۰۰ گرمی با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۰۰ گرمی قیمت ۱ برگ ورق گالوانیزه (توری راویز سبک) توری مشبک رابیتس گالوانیزه رابیتس ۸۰۰ گرمی سبک ۱۱ ستون ۲ چشمه در کارخانه راویز گالوانیزه مسعود و ایران رابیتس و تهران ۱ ۱۳:۵۱:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ ۲۶۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ (۲۵۹,۹۹۹) ۲۵,۹۹۹,۹۰۰ %
2 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۰۰ گرمی قیمت ۱ برگ ورق گالوانیزه (توری راویز سبک) توری مشبک رابیتس گالوانیزه رابیتس ۸۰۰ گرمی سبک ۱۳ ستون ۳ چشمه در کارخانه راویز گالوانیزه مسعود و ایران رابیتس و تهران ۲ ۰۱:۵۰:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ (۲۴۹,۹۹۸) ۱۲,۴۹۹,۹۰۰ %
3 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۰۰ گرمی قیمت ۱ برگ ورق گالوانیزه (توری راویز سبک) توری مشبک رابیتس گالوانیزه رابیتس ۸۰۰ گرمی سبک ۱۳ ستون ۳ چشمه در کارخانه راویز گالوانیزه مسعود و ایران رابیتس و تهران ۲۵۰,۰۰۰ ۰۸:۰۴:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ۲۹۵,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ (۴۵,۰۰۰) ۱۸ %
4 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۰۰ گرمی قیمت ۱ برگ ورق گالوانیزه (توری فلزی گالوانیزه راویز سبک) توری مشبک رابیتس گالوانیزه رابیتس ۸۰۰ گرمی سبک ۱۳ ستون ۳ چشمه در کارخانه راویز گالوانیزه مسعود و ایران رابیتس و تهران ابعاد ۲۴۰ در ۶۰ سانتیمتر ۳۲۰,۰۰۰ ۱۰:۰۱:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ۲۸۵,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ ۳۵,۰۰۰ ۱۰.۹۴ %
5 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۰۰ گرمی قیمت ۱ ورق توری مشبک رابیتس (راویز) گالوانیزه ۸۰۰ گرمی ۱۳ ستون ۳ چشمه مسعود در کارخانه رابیتس مسعود (راویز) در کارخانه تهران رابیتس و رابیتس ایران در بنگاه شادآباد ۲۶۰,۰۰۰ ۲۰:۰۵:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ ۳۵۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ (۹۰,۰۰۰) ۳۴.۶۲ %
6 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۰۰ گرمی قیمت ۱ ورق توری رابیتس گالوانیزه ۸۰۰ گرمی ۱۳ ستون ۳ چشمه رابیتس مسعود (راویز) در کارخانه و رابیتس ایران در بنگاه شادآباد ۲۵۰,۰۰۰ ۰۸:۲۹:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ۲۷۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ (۲۰,۰۰۰) ۸ %
7 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۰۰ گرمی قیمت ۱ برگ ورق توری گالوانیزه (توری راویز سبک) توری مشبک رابیتس و راویز گالوانیزه رابیتس ۸۰۰ گرمی ۱۳ ستون ۳ چشمه در کارخانه راویز گالوانیزه مسعود و ایران رابیتس و تهران راویز و تهران رابیتس ۲۸۲,۰۰۰ ۱۷:۲۱:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ - - - -
8 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۰۰ گرمی قیمت ۱ برگ ورق گالوانیزه (توری فلزی گالوانیزه راویز سبک) توری مشبک رابیتس گالوانیزه رابیتس ۸۰۰ گرمی سبک ۱۳ ستون ۳ چشمه در کارخانه راویز گالوانیزه مسعود و ایران رابیتس و تهران ابعاد ۲۴۰ در ۶۰ سانتیمتر ۲۸۵,۰۰۰ ۱۱:۱۹:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ ۲۶۵,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ ۲۰,۰۰۰ ۷.۰۲ %
9 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۰۰ گرمی قیمت ۱ برگ ورق گالوانیزه (توری فلزی گالوانیزه راویز سبک) توری مشبک رابیتس گالوانیزه رابیتس ۸۰۰ گرمی سبک ۱۳ ستون ۳ چشمه در کارخانه راویز گالوانیزه مسعود و ایران رابیتس و تهران ابعاد ۲۴۰ در ۶۰ سانتیمتر ۲۶۵,۰۰۰ ۱۹:۲۲:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ ۲۲۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ۴۵,۰۰۰ ۱۶.۹۸ %
10 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۰۰ گرمی قیمت ۱ برگ ورق گالوانیزه (توری فلزی گالوانیزه راویز سبک) توری مشبک رابیتس گالوانیزه رابیتس ۸۰۰ گرمی سبک ۱۳ ستون ۳ چشمه در کارخانه راویز گالوانیزه مسعود و ایران رابیتس و تهران ابعاد ۲۴۰ در ۶۰ سانتیمتر ۲۲۰,۰۰۰ ۱۱:۴۸:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ۲۸۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ (۶۰,۰۰۰) ۲۷.۲۷ %
11 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۰۰ گرمی قیمت ۱ ورق توری رابیتس گالوانیزه ۸۰۰ گرمی ۱۳ ستون ۳ چشمه رابیتس مسعود (راویز) در کارخانه و رابیتس ایران در بنگاه شادآباد ۲۷۰,۰۰۰ ۱۶:۰۹:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ۱۳۵,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ ۱۳۵,۰۰۰ ۵۰ %
12 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۰۰ گرمی قیمت ۱ برگ ورق گالوانیزه (توری راویز سبک) توری مشبک رابیتس گالوانیزه رابیتس ۸۰۰ گرمی سبک ۱۳ ستون ۳ چشمه در کارخانه راویز گالوانیزه مسعود و ایران رابیتس و تهران ۲۹۵,۰۰۰ ۲۱:۳۷:۰۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ ۲۷۳,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۲۲,۰۰۰ ۷.۴۶ %
13 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۰۰ گرمی قیمت ۱ برگ ورق گالوانیزه (توری فلزی گالوانیزه راویز سبک) توری مشبک رابیتس گالوانیزه رابیتس ۸۰۰ گرمی سبک ۱۳ ستون ۳ چشمه در کارخانه راویز گالوانیزه مسعود و ایران رابیتس و تهران ابعاد ۲۴۰ در ۶۰ سانتیمتر ۲۸۰,۰۰۰ ۱۶:۴۱:۰۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ - - - -
14 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۰۰ گرمی قیمت ۱ برگ ورق گالوانیزه (توری راویز سبک) توری مشبک رابیتس گالوانیزه رابیتس ۸۰۰ گرمی سبک ۱۳ ستون ۳ چشمه در کارخانه راویز گالوانیزه مسعود و ایران رابیتس و تهران ۲۷۳,۰۰۰ ۱۹:۴۴:۰۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ - - - -
15 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۰۰ گرمی قیمت ۱ برگ ورق گالوانیزه (توری راویز سبک) توری مشبک رابیتس گالوانیزه رابیتس ۸۰۰ گرمی سبک ۱۳ ستون ۲ چشمه در کارخانه راویز گالوانیزه مسعود و ایران رابیتس و تهران ۲۸۰,۰۰۰ ۲۰:۰۰:۰۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ۲۳۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ۵۰,۰۰۰ ۱۷.۸۶ %

برای خرید انواع رابیتس گالوانیزه و مش های فولادی با ما تماس بگیرید 

تناس 09121239045

 

رابیتس قیمت رابیتس اصفهان  پخش رابیتس  رابیتس سقف  قیمت ایران رابیتس صادق  قیمت تور رابیتس  قیمت رابیتس ارزان قیمت رابیتس در مشهد

قیمت هر متر رابیتس قیمت تور رابیت  قیمت رابیتس اصفهان  قیمت رابیتس در مشهد  قیمت رابیتس ارزان  قیمت رابیتس صادق  قیمت ایران

رابیتس صادق قیمت هر متر رابیتس

رابیتس مسعود قیمت رابیتس درب کارخان قیمت رابیتس درب کارخانه قیمت رابیتس اصفهان قیمت هر برگ رابیتس قیمت رابیتس در مشهد

 قیمت رابیتس ارزان قیمت ایران رابیتس صادق قیمت رابیتس صادق کارخانه رابیتس مسعود تهران قیمت تور رابیتس رابیت راویز کاری 

رابیتس سقف رابیتس بندی

رابیتس مسعود رابیتس به انگلیسی رابیتس کاری سقف پذیرایی رابیتس کاری مدرن رابیتس کاری سقف آشپزخانه

 

برای خرید انواع رابیتس گالوانیزه و مش های فولادی با ما تماس بگیرید 

 

تناس 09121239045