برای خرید انواع رابیتس و توری گالوانیزه با ما تماس بگیرید: تماس 09121239045

رابیتس مسعود - رابیتس گالوانیزه ۸۰۰ گرمی

انواع رابیتس گالوانیزه ۸۰۰ گرمی با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۰۰ گرمی قیمت رابیتس و راویز توری گالوانیزه مسعود ۸۰۰ گرمی ۲۱۸,۰۰۰ ۱۹:۳۷:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ - - - -
2 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۰۰ گرمی قیمت ۱ برگ ورق گالوانیزه (توری راویز سبک) توری مشبک رابیتس گالوانیزه رابیتس ۸۰۰ گرمی سبک ۱۱ ستون ۲ چشمه در کارخانه راویز گالوانیزه مسعود و ایران رابیتس و تهران ۲۶۰,۰۰۰ ۱۸:۲۷:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ - - - -
3 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۰۰ گرمی قیمت ۱ ورق توری رابیتس (راویز) گالوانیزه ۸۰۰ گرمی ۱۳ ستون ۳ چشمه مسعود در کارخانه رابیتس مسعود (راویز) در کارخانه تهران رابیتس و رابیتس ایران در بنگاه شادآباد ۱۹۰,۰۰۰ ۱۵:۳۵:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۱۶۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ ۳۰,۰۰۰ ۱۵.۷۹ %
4 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۰۰ گرمی قیمت ۱ ورق توری مشبک رابیتس (راویز) گالوانیزه ۸۰۰ گرمی ۱۳ ستون ۳ چشمه مسعود در کارخانه رابیتس مسعود (راویز) در کارخانه تهران رابیتس و رابیتس ایران در بنگاه شادآباد ۱۸۰,۰۰۰ ۱۰:۴۰:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۱۷۶,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۴,۰۰۰ ۲.۲۲ %
5 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۰۰ گرمی قیمت ۱ ورق توری مشبک رابیتس (راویز) گالوانیزه ۸۰۰ گرمی ۱۳ ستون ۳ چشمه مسعود در کارخانه رابیتس مسعود (راویز) در کارخانه تهران رابیتس و رابیتس ایران در بنگاه شادآباد ۱۷۶,۰۰۰ ۱۳:۵۳:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۱۷۳,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۳,۰۰۰ ۱.۷۰ %
6 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۰۰ گرمی قیمت ۱ ورق توری مشبک رابیتس (راویز) گالوانیزه ۸۰۰ گرمی ۱۳ ستون ۳ چشمه مسعود در کارخانه رابیتس مسعود (راویز) در کارخانه تهران رابیتس و رابیتس ایران در بنگاه شادآباد ۱۷۳,۰۰۰ ۱۸:۰۹:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۱۶۵,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ ۸,۰۰۰ ۴.۶۲ %
7 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۰۰ گرمی قیمت ۱ ورق توری مشبک رابیتس (راویز) گالوانیزه ۸۰۰ گرمی ۱۳ ستون ۳ چشمه مسعود در کارخانه رابیتس مسعود (راویز) در کارخانه تهران رابیتس و رابیتس ایران در بنگاه شادآباد ۱۶۵,۰۰۰ ۲۱:۴۳:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ ۱۴۷,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ۱۸,۰۰۰ ۱۰.۹۱ %
8 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۰۰ گرمی قیمت ۱ ورق توری رابیتس (راویز) گالوانیزه ۸۰۰ گرمی ۱۳ ستون ۳ چشمه مسعود در کارخانه رابیتس مسعود (راویز) در کارخانه تهران رابیتس و رابیتس ایران در بنگاه شادآباد ۱۶۰,۰۰۰ ۱۰:۰۳:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ ۱۵۷,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ۳,۰۰۰ ۱.۸۸ %
9 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۰۰ گرمی قیمت ۱ ورق توری مشبک رابیتس (راویز) گالوانیزه ۸۰۰ گرمی ۱۳ ستون ۳ چشمه مسعود در کارخانه رابیتس مسعود (راویز) در کارخانه تهران رابیتس و رابیتس ایران در بنگاه شادآباد ۱۴۷,۰۰۰ ۰۸:۱۰:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ۱۵۲,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ (۵,۰۰۰) ۳.۴۰ %
10 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۰۰ گرمی قیمت ۱ برگ ورق(راویز سبک) مشبک توری رابیتس گالوانیزه رابیتس ۷۵۰ گرمی سبک ۱۱ ستون ۲ چشمه در کارخانه راویز گالوانیزه مسعود و ایران رابیتس و تهران ۱۵۴,۰۰۰ ۱۲:۵۷:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ - - - -
11 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۰۰ گرمی قیمت ۱ ورق توری مشبک رابیتس (راویز) گالوانیزه ۸۰۰ گرمی ۱۳ ستون ۳ چشمه مسعود در کارخانه رابیتس مسعود (راویز) در کارخانه تهران رابیتس و رابیتس ایران در بنگاه شادآباد ۱۵۲,۰۰۰ ۱۲:۱۳:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ۱۴۸,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ۴,۰۰۰ ۲.۶۳ %
12 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۰۰ گرمی قیمت ۱ ورق توری مشبک رابیتس (راویز) گالوانیزه ۸۰۰ گرمی ۱۳ ستون ۳ چشمه مسعود در کارخانه رابیتس مسعود (راویز) در کارخانه تهران رابیتس و رابیتس ایران در بنگاه شادآباد ۱۴۸,۰۰۰ ۱۱:۳۲:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ (۲,۰۰۰) ۱.۳۵ %
13 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۰۰ گرمی قیمت ۱ ورق توری مشبک رابیتس (راویز) گالوانیزه ۸۰۰ گرمی ۱۳ ستون ۳ چشمه مسعود در کارخانه رابیتس مسعود (راویز) در کارخانه تهران رابیتس و رابیتس ایران در بنگاه شادآباد ۱۵۰,۰۰۰ ۲۰:۱۸:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ۱۵۳,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ (۳,۰۰۰) ۲ %
14 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۰۰ گرمی قیمت ۱ ورق توری رابیتس (راویز) گالوانیزه ۸۰۰ گرمی ۱۳ ستون ۳ چشمه مسعود در کارخانه رابیتس مسعود (راویز) در کارخانه تهران رابیتس و رابیتس ایران در بنگاه شادآباد ۱۵۷,۰۰۰ ۲۰:۰۶:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ۱۵۳,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ۴,۰۰۰ ۲.۵۵ %
15 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۰۰ گرمی قیمت ۱ ورق توری رابیتس (راویز) گالوانیزه ۸۰۰ گرمی ۱۳ ستون ۳ چشمه مسعود در کارخانه رابیتس مسعود (راویز) در کارخانه تهران رابیتس و رابیتس ایران در بنگاه شادآباد ۱۵۳,۰۰۰ ۲۰:۴۷:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ۱۴۶,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۷,۰۰۰ ۴.۵۸ %

برای خرید انواع رابیتس گالوانیزه و مش های فولادی با ما تماس بگیرید 

تناس 09121239045

 

رابیتس قیمت رابیتس اصفهان  پخش رابیتس  رابیتس سقف  قیمت ایران رابیتس صادق  قیمت تور رابیتس  قیمت رابیتس ارزان قیمت رابیتس در مشهد

قیمت هر متر رابیتس قیمت تور رابیت  قیمت رابیتس اصفهان  قیمت رابیتس در مشهد  قیمت رابیتس ارزان  قیمت رابیتس صادق  قیمت ایران

رابیتس صادق قیمت هر متر رابیتس

رابیتس مسعود قیمت رابیتس درب کارخان قیمت رابیتس درب کارخانه قیمت رابیتس اصفهان قیمت هر برگ رابیتس قیمت رابیتس در مشهد

 قیمت رابیتس ارزان قیمت ایران رابیتس صادق قیمت رابیتس صادق کارخانه رابیتس مسعود تهران قیمت تور رابیتس رابیت راویز کاری 

رابیتس سقف رابیتس بندی

رابیتس مسعود رابیتس به انگلیسی رابیتس کاری سقف پذیرایی رابیتس کاری مدرن رابیتس کاری سقف آشپزخانه

 

برای خرید انواع رابیتس گالوانیزه و مش های فولادی با ما تماس بگیرید 

 

تناس 09121239045