برای خرید انواع رابیتس مسعود و ایران رابیتس و توری گالوانیزه با ما تماس بگیرید--پیام و تماس واتس آپ : 09121239045

رابیتس مسعود - رابیتس گالوانیزه ۸۵۰ گرمی

انواع رابیتس گالوانیزه ۸۵۰ گرمی با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۵۰ گرمی قیمت ۱ برگ ورق گالوانیزه (توری راویز سبک) توری مشبک رابیتس گالوانیزه رابیتس ۸۵۰ گرمی سبک ۱۱ ستون ۲ چشمه در کارخانه راویز گالوانیزه مسعود و ایران رابیتس و تهران ۳۱۰,۰۰۰ ۲۰:۰۶:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ ۳۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ۱۰,۰۰۰ ۳.۲۳ %
2 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۵۰ گرمی قیمت ۱ برگ ورق گالوانیزه (توری راویز سبک) توری مشبک رابیتس گالوانیزه رابیتس ۸۵۰ گرمی سبک ۱۱ ستون ۲ چشمه در کارخانه راویز گالوانیزه مسعود و ایران رابیتس و تهران ۳۰۰,۰۰۰ ۰۸:۲۹:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ۳۱۵,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ (۱۵,۰۰۰) ۵ %
3 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۵۰ گرمی قیمت ۱ (برگ راویز) ورق توری مشبک رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون ۳ چشمه نیمه سنگین توری گالوانیزه(راویز) در کارخانه مسعود و رابیتس ایران و در بنگاه تهران ۲۹۴,۰۰۰ ۱۱:۳۳:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ ۲۹۷,۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ (۳,۰۰۰) ۱.۰۲ %
4 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۵۰ گرمی قیمت (برگ راویز)۱ ورق توری مشبک رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون ۲ چشمه نیمه سنگین توری گالوانیزه(راویز) در کارخانه مسعود و رابیتس ایران و در بازار آهن ۲۸۷,۰۰۰ ۱۴:۲۰:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ۲۹۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ (۳,۰۰۰) ۱.۰۵ %
5 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۵۰ گرمی قیمت ۱ (برگ راویز) ورق توری مشبک رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون ۳ چشمه نیمه سنگین توری گالوانیزه(راویز) در کارخانه مسعود و رابیتس ایران و در بنگاه تهران ۲۹۷,۰۰۰ ۱۸:۵۹:۰۰ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ ۲۸۵,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ ۱۲,۰۰۰ ۴.۰۴ %
6 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۵۰ گرمی قیمت ۱ برگ ورق گالوانیزه (توری راویز سبک) توری مشبک رابیتس گالوانیزه رابیتس ۸۵۰ گرمی سبک ۱۱ ستون ۲ چشمه در کارخانه راویز گالوانیزه مسعود و ایران رابیتس و تهران ۳۱۵,۰۰۰ ۱۲:۳۲:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ۳۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ ۱۵,۰۰۰ ۴.۷۶ %
7 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۵۰ گرمی قیمت ۱ (برگ راویز) ورق توری مشبک رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون ۳ چشمه نیمه سنگین توری گالوانیزه(راویز) در کارخانه مسعود و رابیتس ایران و در بنگاه تهران ۲۸۵,۰۰۰ ۱۱:۲۱:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ ۲۸۲,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۳,۰۰۰ ۱.۰۵ %
8 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۵۰ گرمی قیمت (برگ راویز)۱ ورق توری مشبک رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون ۲ چشمه نیمه سنگین توری گالوانیزه(راویز) در کارخانه مسعود و رابیتس ایران و در بازار آهن ۲۹۰,۰۰۰ ۰۹:۴۶:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ۲۸۵,۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ۵,۰۰۰ ۱.۷۲ %
9 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۵۰ گرمی قیمت ۱ (برگ راویز) ورق توری مشبک رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون ۳ چشمه نیمه سنگین توری گالوانیزه(راویز) در کارخانه مسعود و رابیتس ایران و در بنگاه تهران ۲۸۲,۰۰۰ ۱۹:۴۶:۰۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۳۴۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ (۵۸,۰۰۰) ۲۰.۵۷ %
10 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۵۰ گرمی قیمت (برگ راویز)۱ ورق توری مشبک رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون ۲ چشمه نیمه سنگین توری گالوانیزه(راویز) در کارخانه مسعود و رابیتس ایران و در بازار آهن ۲۸۵,۰۰۰ ۲۰:۰۱:۰۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ۴۱۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ (۱۲۵,۰۰۰) ۴۳.۸۶ %
11 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۵۰ گرمی قیمت ۱ (برگ راویز) ورق توری مشبک رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون ۳ چشمه نیمه سنگین توری گالوانیزه(راویز) در کارخانه مسعود و رابیتس ایران و در بنگاه تهران ۳۴۰,۰۰۰ ۱۱:۲۷:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۳۲۵,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ۱۵,۰۰۰ ۴.۴۱ %
12 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۵۰ گرمی قیمت ۱ (برگ راویز) ورق توری مشبک رابیتس گالوانیزه مسعود ۱۳ ستون ۳ چشمه نیمه سنگین توری گالوانیزه(راویز) در کارخانه مسعود و رابیتس ایران و در بنگاه تهران ۳۲۵,۰۰۰ ۱۰:۰۶:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ۱۸۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۱۴۵,۰۰۰ ۴۴.۶۲ %
13 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۸۵۰ گرمی قیمت ۱ برگ ورق گالوانیزه (توری راویز سبک) توری مشبک رابیتس گالوانیزه رابیتس ۸۵۰ گرمی سبک ۱۱ ستون ۲ چشمه در کارخانه راویز گالوانیزه مسعود و ایران رابیتس و تهران ۳۰۰,۰۰۰ ۱۸:۲۱:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ ۳۰۵,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ (۵,۰۰۰) ۱.۶۷ %

 

 

رابیتس (راویز ) چیست  و کاربردهای آن در صنعت و ساختمان  چیست  ؟

رابیتس محصولی است که از کشش عرضی و پرس ورق های گالوانیزه تولید می شود.

رابیتس ورق مشبکی از جنس گالوانیزه گرم یا پلیمر می باشد که در صنعت ساختمانی برای پیوستگی سطوح دیوارها و ایجاد بستر برای نصب تاسیسات برقی و روشنایی کاربرد دارد.

 

استفاده از رابیتس موجب می شود پیوستگی عمومی در دیوارها و سقف های کاذب کاملا حفظ شده و از هر گونه ترک خوردگی و انفصال جلوگیری شود.

جنس رابیتس اگر فلزی باشد باید حتما از کشش عرضی و پرس ورق های گالوانیزه گرم تهیه شود تا در مقابل رطوبت زنگ نزند. رابیتس های فلزی ایران کاملا از ورق های گالوانیزه گرم تولید شده و از این نظر استاندارد می باشد.

برای ایجاد طرح های جدید و مشبک و مارپیچی بر روی سقف و نورپردازی مخفی استفاده از رابیتس به سادگی و راحتی کار می افزاید.

طراحی فیزیکی رابیتس به صورتی انجام گرفته که عمده ملات ها به راحتی به آن می چسبد.

رابیتس گالوانیزه  ورق فولادی مشبکی است که از انواع ورق‌های گالوانیزه گرم تشکیل‌شده و با استفاده از مفتول‌های گالوانیزه رابیتس بندی به صورت یک لایه به شبکه فرعی میلگردهای سقف یا دیوار  متصل می‌شود. رابیتس ( راویز ) از کشش عرضی و پرس ورق‌های گالوانیزه تولید می‌شود و بعد از گذر از مرحله برش آماده استفاده می‌گردد.

کاربرد رابیتس در سقف‌های کاذب،گچ کاری و گچ بری، پوشاندن تیرآهن و آرماتور، پوشاندن بتن سیمانی، ترمیم ترک‌های ساختمانی و کارهای ترمیمی، دکوراسیون و قطع بتن ریزی در فونداسیون و  ... می‌باشد. استفاده از شبکه رابیتس در جهت پیوستگی کامل سطوح دیوارها و همچنین ایجاد بستر مناسب برای نصب اجزای تأسیسات برقی و مکانیکی و همچنین انجام انواع پلاستر کاری‌های مناسب سیمانی و گچی پیشنهاد و اجرا می‌شود. شبکه مناسب رابیتس موجب پیوستگی عمومی دیوار شده و از هرگونه ترک‌خوردگی و انفصال در کار جلوگیری خواهد کرد.

 

رابیتس که در ابعاد  240*60 سانتی‌متر تولید و عرضه می‌شود . رابیتس مساحتی در حدود 44/1متر را پوشش می‌دهد که با در نظر گرفتن تلورانس این مقدار معمولاً 4/1 متر را پوشش می‌دهد و با تقسیم متراژ کاری بر این عدد تعداد رابیتس مورد نیاز به دست می‌آید.

 

 

برای خرید و تهیه انواع ورق توری(راویز) رابیتس گالوانیزه  با ما تماس بگیرید

     تماس :  09121239045