برای خرید انواع رابیتس و توری گالوانیزه با ما تماس بگیرید: تماس 09121239045

رابیتس مسعود - رابیتس گالوانیزه ۱۱۰۰ گرمی

انواع رابیتس گالوانیزه ۱۱۰۰ گرمی با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۱۰۰ گرمی قیمت ۱ورقم شبک توری رابیتس گالوانیزه ۱۱۰۰ گرمی سنگین (راویز) مسعود ۱۳ ستون ۳ چشمه در کارخانه رابیتس مسعود صادق و ایران و قیمت رابیتس بندی ۵۵۰,۰۰۰ ۱۵:۴۱:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ۱۹۸,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ۳۵۲,۰۰۰ ۶۴ %
2 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۱۰۰ گرمی قیمت ورق رابیتس و توری گالوانیزه راویز مسعود و ایران راویز و راویز تهران ۱۳ ستون سه چشمه ۲۶۰,۰۰۰ ۲۲:۱۹:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ - - - -
3 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۱۰۰ گرمی قیمت رابیتس و راویز توری گالوانیزه مسعود ۱۱۰۰ گرمی ۳۰۱,۰۰۰ ۱۹:۴۲:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ - - - -
4 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۱۰۰ گرمی قیمت ۱ورق مشبک توری رابیتس گالوانیزه ۱۱۰۰ گرمی سنگین (راویز) مسعود ۱۳ ستون ۳ چشمه در کارخانه رابیتس مسعود صادق و ایران و قیمت رابیتس بندی ۲۰۲,۰۰۰ ۱۶:۵۲:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ - - - -
5 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۱۰۰ گرمی قیمت ۱ورقم شبک توری رابیتس گالوانیزه ۱۱۰۰ گرمی سنگین (راویز) مسعود ۱۳ ستون ۳ چشمه در کارخانه رابیتس مسعود صادق و ایران و قیمت رابیتس بندی ۱۹۸,۰۰۰ ۰۸:۱۲:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ۱۹۴,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۴,۰۰۰ ۲.۰۲ %
6 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۱۰۰ گرمی قیمت ۱ورقم شبک توری رابیتس گالوانیزه ۱۱۰۰ گرمی سنگین (راویز) مسعود ۱۳ ستون ۳ چشمه در کارخانه رابیتس مسعود صادق و ایران و قیمت رابیتس بندی ۱۹۴,۰۰۰ ۱۱:۵۸:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۲۱۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ (۱۶,۰۰۰) ۸.۲۵ %
7 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۱۰۰ گرمی قیمت ۱ورقم شبک توری رابیتس گالوانیزه ۱۱۰۰ گرمی سنگین (راویز) مسعود ۱۳ ستون ۳ چشمه در کارخانه رابیتس مسعود صادق و ایران و قیمت رابیتس بندی ۲۱۰,۰۰۰ ۱۳:۰۹:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۱۸۳,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۲۷,۰۰۰ ۱۲.۸۶ %
8 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۱۰۰ گرمی قیمت ۱ورقم شبک توری رابیتس گالوانیزه ۱۱۰۰ گرمی سنگین (راویز) مسعود ۱۳ ستون ۳ چشمه در کارخانه رابیتس مسعود صادق و ایران و قیمت رابیتس بندی ۱۸۳,۰۰۰ ۱۲:۲۴:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۲۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ (۱۷,۰۰۰) ۹.۲۹ %
9 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۱۰۰ گرمی قیمت ۱ورقم شبک توری رابیتس گالوانیزه ۱۱۰۰ گرمی سنگین (راویز) مسعود ۱۳ ستون ۳ چشمه در کارخانه رابیتس مسعود صادق و ایران و قیمت رابیتس بندی ۲۰۰,۰۰۰ ۱۱:۰۱:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۱۹۸,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ۲,۰۰۰ ۱ %
10 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۱۰۰ گرمی قیمت ۱ورقم شبک توری رابیتس گالوانیزه ۱۱۰۰ گرمی سنگین (راویز) مسعود ۱۳ ستون ۳ چشمه در کارخانه رابیتس مسعود صادق و ایران و قیمت رابیتس بندی ۱۹۸,۰۰۰ ۱۷:۴۶:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ - - - -
11 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۱۰۰ گرمی قیمت ۱ورق توری رابیتس گالوانیزه ۱۱۰۰ گرمی(راویز) مسعود ۱۳ ستون ۳ چشمه در کارخانه رابیتس مسعودو ایران ۲۰۰,۰۰۰ ۲۳:۵۲:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ ۲۲۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ (۲۰,۰۰۰) ۱۰ %
12 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۱۰۰ گرمی قیمت ۱ورق توری رابیتس گالوانیزه ۱۱۰۰ گرمی(راویز) مسعود ۱۳ ستون ۳ چشمه در کارخانه رابیتس مسعودو ایران ۲۲۰,۰۰۰ ۲۰:۴۹:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ۲۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ ۲۰,۰۰۰ ۹.۰۹ %
13 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۱۰۰ گرمی قیمت ۱ورق توری رابیتس گالوانیزه ۱۱۰۰ گرمی(راویز) مسعود ۱۳ ستون ۳ چشمه در کارخانه رابیتس مسعودو ایران ۲۰۰,۰۰۰ ۲۳:۵۱:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ (۵۰,۰۰۰) ۲۵ %
14 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۱۰۰ گرمی قیمت ۱ورق توری رابیتس گالوانیزه ۱۱۰۰ گرمی(راویز) مسعود ۱۳ ستون ۳ چشمه در کارخانه رابیتس مسعودو ایران ۲۵۰,۰۰۰ ۲۳:۲۹:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ - - - -