برای خرید انواع رابیتس مسعود و ایران رابیتس و توری گالوانیزه با ما تماس بگیرید--پیام و تماس واتس آپ : 09121239045

رابیتس مسعود - رابیتس گالوانیزه ۱۱۰۰ گرمی

انواع رابیتس گالوانیزه ۱۱۰۰ گرمی با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۱۰۰ گرمی قیمت ۱ورق مشبک توری رابیتس گالوانیزه ۱۱۰۰ گرمی سنگین (راویز) مسعود ۱۳ ستون ۳ چشمه در کارخانه رابیتس مسعود صادق و ایران و قیمت رابیتس بندی ۲ ۲۱:۵۳:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ ۲۰۲,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ (۲۰۱,۹۹۸) ۱۰,۰۹۹,۹۰۰ %
2 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۱۰۰ گرمی قیمت توری گالوانیزه راویز و رابیتس۱۳ ستون نیمه سنگین به وزن ۱۱۰۰ گرم رابیتس راویز مسعود و تهران رابیتس و رابیتس ایران بازار آهن شاد آباد ۳۴۵,۰۰۰ ۱۲:۱۰:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ - - - -
3 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۱۰۰ گرمی قیمت ۱ورقم شبک توری رابیتس گالوانیزه ۱۱۰۰ گرمی سنگین (راویز) مسعود ۱۳ ستون ۳ چشمه در کارخانه رابیتس مسعود صادق و ایران و قیمت رابیتس بندی ۵۵۰,۰۰۰ ۱۵:۴۱:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ۱۹۸,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ۳۵۲,۰۰۰ ۶۴ %
4 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۱۰۰ گرمی قیمت ورق رابیتس و توری گالوانیزه راویز مسعود و ایران راویز و راویز تهران ۱۳ ستون سه چشمه ۲۶۰,۰۰۰ ۲۲:۱۹:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ - - - -
5 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۱۰۰ گرمی قیمت رابیتس و راویز توری گالوانیزه مسعود ۱۱۰۰ گرمی ۳۰۱,۰۰۰ ۱۹:۴۲:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ - - - -
6 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۱۰۰ گرمی قیمت ۱ورق مشبک توری رابیتس گالوانیزه ۱۱۰۰ گرمی سنگین (راویز) مسعود ۱۳ ستون ۳ چشمه در کارخانه رابیتس مسعود صادق و ایران و قیمت رابیتس بندی ۲۰۲,۰۰۰ ۱۶:۵۲:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ - - - -
7 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۱۰۰ گرمی قیمت ۱ورقم شبک توری رابیتس گالوانیزه ۱۱۰۰ گرمی سنگین (راویز) مسعود ۱۳ ستون ۳ چشمه در کارخانه رابیتس مسعود صادق و ایران و قیمت رابیتس بندی ۱۹۸,۰۰۰ ۰۸:۱۲:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ۱۹۴,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۴,۰۰۰ ۲.۰۲ %
8 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۱۰۰ گرمی قیمت ۱ورقم شبک توری رابیتس گالوانیزه ۱۱۰۰ گرمی سنگین (راویز) مسعود ۱۳ ستون ۳ چشمه در کارخانه رابیتس مسعود صادق و ایران و قیمت رابیتس بندی ۱۹۴,۰۰۰ ۱۱:۵۸:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۲۱۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ (۱۶,۰۰۰) ۸.۲۵ %
9 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۱۰۰ گرمی قیمت ۱ورقم شبک توری رابیتس گالوانیزه ۱۱۰۰ گرمی سنگین (راویز) مسعود ۱۳ ستون ۳ چشمه در کارخانه رابیتس مسعود صادق و ایران و قیمت رابیتس بندی ۲۱۰,۰۰۰ ۱۳:۰۹:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۱۸۳,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۲۷,۰۰۰ ۱۲.۸۶ %
10 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۱۰۰ گرمی قیمت ۱ورقم شبک توری رابیتس گالوانیزه ۱۱۰۰ گرمی سنگین (راویز) مسعود ۱۳ ستون ۳ چشمه در کارخانه رابیتس مسعود صادق و ایران و قیمت رابیتس بندی ۱۸۳,۰۰۰ ۱۲:۲۴:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۲۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ (۱۷,۰۰۰) ۹.۲۹ %
11 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۱۰۰ گرمی قیمت ۱ورقم شبک توری رابیتس گالوانیزه ۱۱۰۰ گرمی سنگین (راویز) مسعود ۱۳ ستون ۳ چشمه در کارخانه رابیتس مسعود صادق و ایران و قیمت رابیتس بندی ۲۰۰,۰۰۰ ۱۱:۰۱:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۱۹۸,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ۲,۰۰۰ ۱ %
12 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۱۰۰ گرمی قیمت ۱ورقم شبک توری رابیتس گالوانیزه ۱۱۰۰ گرمی سنگین (راویز) مسعود ۱۳ ستون ۳ چشمه در کارخانه رابیتس مسعود صادق و ایران و قیمت رابیتس بندی ۱۹۸,۰۰۰ ۱۷:۴۶:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ - - - -
13 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۱۰۰ گرمی قیمت ۱ورق توری رابیتس گالوانیزه ۱۱۰۰ گرمی(راویز) مسعود ۱۳ ستون ۳ چشمه در کارخانه رابیتس مسعودو ایران ۲۰۰,۰۰۰ ۲۳:۵۲:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ ۲۲۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ (۲۰,۰۰۰) ۱۰ %
14 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۱۰۰ گرمی قیمت ۱ورق توری رابیتس گالوانیزه ۱۱۰۰ گرمی(راویز) مسعود ۱۳ ستون ۳ چشمه در کارخانه رابیتس مسعودو ایران ۲۲۰,۰۰۰ ۲۰:۴۹:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ۲۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ ۲۰,۰۰۰ ۹.۰۹ %