برای خرید انواع رابیتس مسعود و ایران رابیتس و توری گالوانیزه با ما تماس بگیرید--پیام و تماس واتس آپ : 09121239045

رابیتس مسعود - رابیتس گالوانیزه ۷۰۰ گرمی

انواع رابیتس گالوانیزه ۷۰۰ گرمی با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۷۰۰ گرمی قیمت ۱ ورق توری رابیتس گالوانیزه ۷۰۰ گرمی ۱۱ ستون ۲چشمه رابیتس مسعود و ایران (راویز) در کارخانه و بنگاه تهران رابیتس سبک ۱ ۰۶:۴۹:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ ۴ ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ (۳) ۳۰۰ %
2 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۷۰۰ گرمی قیمت ۱ ورق توری رابیتس گالوانیزه ۷۰۰ گرمی ۱۱ ستون ۲چشمه رابیتس مسعود و ایران (راویز) در کارخانه و بنگاه تهران رابیتس سبک ۴ ۰۶:۵۷:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ ۱۳۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ (۱۲۹,۹۹۶) ۳,۲۴۹,۹۰۰ %
3 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۷۰۰ گرمی قیمت ۱ ورق گالوانیزه راویز (برگ) توری مشبک رابیتس (راویز) گالوانیزه ۷۰۰ گرمی ۱۱ ستون ۲چشمه رابیتس مسعود و ایران (راویز) در کارخانه و بنگاه تهران رابیتس سبک ۱۳۰,۰۰۰ ۰۳:۵۷:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ ۳۱۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ (۱۸۰,۰۰۰) ۱۳۸.۴۶ %
4 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۷۰۰ گرمی قیمت ۱ ورق گالوانیزه راویز (برگ) توری مشبک رابیتس (راویز) گالوانیزه ۷۰۰ گرمی ۱۳ ستون ۳ چشمه رابیتس مسعود و ایران (راویز) در کارخانه و بنگاه تهران رابیتس سبک و بازار آهن شادآباد ۱۲۰,۰۰۰ ۰۰:۲۳:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ (۱۳۰,۰۰۰) ۱۰۸.۳۳ %
5 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۷۰۰ گرمی قیمت ۱ ورق گالوانیزه راویز (برگ) توری مشبک رابیتس (راویز) گالوانیزه ۷۰۰ گرمی ۱۳ ستون ۳ چشمه رابیتس مسعود و ایران (راویز) در کارخانه و بنگاه تهران رابیتس سبک و بازار آهن شادآباد ۲۵۰,۰۰۰ ۰۸:۲۸:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ۲۶۲,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ (۱۲,۰۰۰) ۴.۸۰ %
6 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۷۰۰ گرمی قیمت ۱ ورق توری مشبک رابیتس گالوانیزه ۷۰۰ گرمی ۱۱ ستون ۲چشمه رابیتس مسعود و ایران (راویز) در کارخانه و بنگاه تهران رابیتس سبک ۲۶۵,۰۰۰ ۱۳:۳۹:۰۰ - ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ ۱۴۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ۱۲۵,۰۰۰ ۴۷.۱۷ %
7 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۷۰۰ گرمی قیمت ۱ ورق گالوانیزه راویز (برگ) توری مشبک رابیتس (راویز) گالوانیزه ۷۰۰ گرمی ۱۳ ستون ۳ چشمه رابیتس مسعود و ایران (راویز) در کارخانه و بنگاه تهران رابیتس سبک و بازار آهن شادآباد ۲۶۲,۰۰۰ ۱۱:۲۵:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ - - - -
8 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۷۰۰ گرمی قیمت ۱ ورق گالوانیزه راویز (برگ) توری مشبک رابیتس (راویز) گالوانیزه ۷۰۰ گرمی ۱۳ ستون ۲چشمه رابیتس مسعود و ایران (راویز) در کارخانه و بنگاه تهران رابیتس سبک و بازار آهن شادآباد ۳۰۵,۰۰۰ ۱۲:۱۰:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ۲۴۵,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ۶۰,۰۰۰ ۱۹.۶۷ %
9 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۷۰۰ گرمی قیمت ۱ ورق گالوانیزه راویز (برگ) توری مشبک رابیتس (راویز) گالوانیزه ۷۰۰ گرمی ۱۳ ستون ۲چشمه رابیتس مسعود و ایران (راویز) در کارخانه و بنگاه تهران رابیتس سبک و بازار آهن شادآباد ۲۴۵,۰۰۰ ۱۲:۳۲:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ۱۹۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ۵۵,۰۰۰ ۲۲.۴۵ %
10 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۷۰۰ گرمی قیمت ۱ ورق گالوانیزه راویز (برگ) توری مشبک رابیتس (راویز) گالوانیزه ۷۰۰ گرمی ۱۳ ستون ۲چشمه رابیتس مسعود و ایران (راویز) در کارخانه و بنگاه تهران رابیتس سبک و بازار آهن شادآباد ۱۹۰,۰۰۰ ۱۱:۴۵:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ۲۹۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ (۱۰۰,۰۰۰) ۵۲.۶۳ %
11 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۷۰۰ گرمی قیمت رابیتس ۱۳ ستون توری گالوانیزه راویز ۷۰۰ گرمی تهران راویز و ایران راویز و راویز مسعود و پرشیا رابیتس در بازار آهن شادآباد تهران ۲۴۰,۰۰۰ ۱۸:۰۵:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ - - - -
12 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۷۰۰ گرمی قیمت ۱ ورق گالوانیزه راویز (برگ) توری مشبک رابیتس (راویز) گالوانیزه ۷۰۰ گرمی ۱۳ ستون ۲چشمه رابیتس مسعود و ایران (راویز) در کارخانه و بنگاه تهران رابیتس سبک و بازار آهن شادآباد ۲۹۰,۰۰۰ ۱۳:۰۴:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۱۷۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ۱۲۰,۰۰۰ ۴۱.۳۸ %
13 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۷۰۰ گرمی قیمت ۱ ورق گالوانیزه راویز (برگ) توری مشبک رابیتس (راویز) گالوانیزه ۷۰۰ گرمی ۱۱ ستون ۲چشمه رابیتس مسعود و ایران (راویز) در کارخانه و بنگاه تهران رابیتس سبک ۳۱۰,۰۰۰ ۱۱:۲۶:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۱۷۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۱۴۰,۰۰۰ ۴۵.۱۶ %
14 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۷۰۰ گرمی قیمت ۱ ورق توری رابیتس گالوانیزه ۷۰۰ گرمی ۱۳ ستون ۲چشمه رابیتس مسعود (راویز) در کارخانه و بنگاه تهران ۲۸۰,۰۰۰ ۱۵:۳۸:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ۱۳۲,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۱۴۸,۰۰۰ ۵۲.۸۶ %
15 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۷۰۰ گرمی قیمت قیمت ورق رابیتس و توری گالوانیزه راویز مسعود و ایران راویز و راویز تهران ۱۳ ستون سه چشمه ۱۵۰,۰۰۰ ۲۲:۱۳:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ - - - -