برای خرید انواع رابیتس و توری گالوانیزه با ما تماس بگیرید: تماس 09121239045

رابیتس مسعود - رابیتس گالوانیزه ۷۰۰ گرمی

انواع رابیتس گالوانیزه ۷۰۰ گرمی با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۷۰۰ گرمی قیمت ۱ ورق گالوانیزه راویز (برگ) توری مشبک رابیتس (راویز) گالوانیزه ۷۰۰ گرمی ۱۳ ستون ۲چشمه رابیتس مسعود و ایران (راویز) در کارخانه و بنگاه تهران رابیتس سبک و بازار آهن شادآباد ۲۹۰,۰۰۰ ۱۳:۰۴:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۱۷۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ۱۲۰,۰۰۰ ۴۱.۳۸ %
2 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۷۰۰ گرمی قیمت ۱ ورق گالوانیزه راویز (برگ) توری مشبک رابیتس (راویز) گالوانیزه ۷۰۰ گرمی ۱۱ ستون ۲چشمه رابیتس مسعود و ایران (راویز) در کارخانه و بنگاه تهران رابیتس سبک ۳۱۰,۰۰۰ ۱۱:۲۶:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۱۷۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۱۴۰,۰۰۰ ۴۵.۱۶ %
3 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۷۰۰ گرمی قیمت ۱ ورق توری رابیتس گالوانیزه ۷۰۰ گرمی ۱۳ ستون ۲چشمه رابیتس مسعود (راویز) در کارخانه و بنگاه تهران ۲۸۰,۰۰۰ ۱۵:۳۸:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ۱۳۲,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۱۴۸,۰۰۰ ۵۲.۸۶ %
4 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۷۰۰ گرمی قیمت قیمت ورق رابیتس و توری گالوانیزه راویز مسعود و ایران راویز و راویز تهران ۱۳ ستون سه چشمه ۱۵۰,۰۰۰ ۲۲:۱۳:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ - - - -
5 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۷۰۰ گرمی قیمت رابیتس و راویز توری گالوانیزه مسعود ۷۰۰ گرمی ۱۹۱,۰۰۰ ۱۹:۳۶:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ - - - -
6 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۷۰۰ گرمی قیمت ۱ ورق گالوانیزه راویز (برگ) توری مشبک رابیتس (راویز) گالوانیزه ۷۰۰ گرمی ۱۳ ستون ۲چشمه رابیتس مسعود و ایران (راویز) در کارخانه و بنگاه تهران رابیتس سبک و بازار آهن شادآباد ۱۷۰,۰۰۰ ۱۲:۵۷:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ - - - -
7 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۷۰۰ گرمی قیمت رابیتس (راویز)گالوانیزه ۱۳ ستون کارخانه رابیتس مسعود وزن ۷۰۰ گرمی ۱۹۵,۰۰۰ ۰۱:۲۶:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ - - - -
8 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۷۰۰ گرمی قیمت ۱ ورق گالوانیزه راویز (برگ) توری مشبک رابیتس (راویز) گالوانیزه ۷۰۰ گرمی ۱۱ ستون ۲چشمه رابیتس مسعود و ایران (راویز) در کارخانه و بنگاه تهران رابیتس سبک ۱۷۰,۰۰۰ ۱۵:۴۶:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۱۶۵,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۵,۰۰۰ ۲.۹۴ %
9 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۷۰۰ گرمی قیمت ۱ ورق گالوانیزه راویز (برگ) توری مشبک رابیتس (راویز) گالوانیزه ۷۰۰ گرمی ۱۱ ستون ۲چشمه رابیتس مسعود و ایران (راویز) در کارخانه و بنگاه تهران رابیتس سبک ۱۶۵,۰۰۰ ۱۳:۵۴:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۱۴۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ ۲۵,۰۰۰ ۱۵.۱۵ %
10 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۷۰۰ گرمی قیمت ۱ ورق گالوانیزه راویز (برگ) توری مشبک رابیتس (راویز) گالوانیزه ۷۰۰ گرمی ۱۱ ستون ۲چشمه رابیتس مسعود و ایران (راویز) در کارخانه و بنگاه تهران رابیتس سبک ۱۴۰,۰۰۰ ۲۲:۱۴:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ ۱۳۶,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ۴,۰۰۰ ۲.۸۶ %
11 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۷۰۰ گرمی قیمت ۱ ورق گالوانیزه راویز (برگ) توری مشبک رابیتس (راویز) گالوانیزه ۷۰۰ گرمی ۱۱ ستون ۲چشمه رابیتس مسعود و ایران (راویز) در کارخانه و بنگاه تهران رابیتس سبک ۱۳۶,۰۰۰ ۰۸:۰۹:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ۱۳۷,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ (۱,۰۰۰) ۰.۷۴ %
12 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۷۰۰ گرمی قیمت ۱ ورق گالوانیزه راویز (برگ) توری مشبک رابیتس (راویز) گالوانیزه ۷۰۰ گرمی ۱۱ ستون ۲چشمه رابیتس مسعود و ایران (راویز) در کارخانه و بنگاه تهران رابیتس سبک ۱۳۷,۰۰۰ ۱۲:۵۶:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ - - - -
13 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۷۰۰ گرمی قیمت ۱ ورق (برگ) توری مشبک رابیتس (راویز) گالوانیزه ۷۰۰ گرمی ۱۱ ستون ۲چشمه رابیتس مسعود و ایران (راویز) در کارخانه و بنگاه تهران رابیتس سبک ۱۳۷,۰۰۰ ۱۲:۱۲:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ۱۳۶,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ۱,۰۰۰ ۰.۷۳ %
14 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۷۰۰ گرمی قیمت ۱ ورق توری مشبک رابیتس گالوانیزه ۷۰۰ گرمی ۱۱ ستون ۲چشمه رابیتس مسعود و ایران (راویز) در کارخانه و بنگاه تهران رابیتس سبک ۱۴۰,۰۰۰ ۱۱:۳۱:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ۱۱۷,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۲۳,۰۰۰ ۱۶.۴۳ %