برای خرید انواع رابیتس مسعود و ایران رابیتس و توری گالوانیزه با ما تماس بگیرید--پیام و تماس واتس آپ : 09121239045

رابیتس مسعود - رابیتس گالوانیزه ۱۱۵۰ گرمی

انواع رابیتس گالوانیزه ۱۱۵۰ گرمی با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۱۵۰ گرمی قیمت فروش۱ ورق(۱برگ راویز) توری رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشمه ۱۱۵۰ گرمی فوق سنگین راویز مسعود در کارخانه و رابیتس ایران در شادآباد و بنگاه تهران فروش عمده رابیتس ۲ ۲۲:۳۵:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ (۲۴۹,۹۹۸) ۱۲,۴۹۹,۹۰۰ %
2 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۱۵۰ گرمی قیمت فروش۱ ورق(۱برگ راویز) توری رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشمه ۱۱۵۰ گرمی فوق سنگین راویز مسعود در کارخانه و رابیتس ایران در شادآباد و بنگاه تهران فروش عمده رابیتس ۲۵۰,۰۰۰ ۱۷:۲۸:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ۴۲۵,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ (۱۷۵,۰۰۰) ۷۰ %
3 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۱۵۰ گرمی قیمت۱ ورق توری رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳چشمه ۱۱۵۰ گرمی سنگین راویز مسعود در کارخانه و رابیتس ایران در شادآباد و بنگاه تهران ۲۵۰,۰۰۰ ۱۷:۳۱:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ ۱۹۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ۶۰,۰۰۰ ۲۴ %
4 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۱۵۰ گرمی قیمت فروش۱ ورق(۱برگ راویز) توری رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشمه ۱۱۵۰ گرمی فوق سنگین راویز مسعود در کارخانه و رابیتس ایران در شادآباد و بنگاه تهران فروش عمده رابیتس ۴۲۵,۰۰۰ ۱۲:۳۴:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ۳۹۵,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ ۳۰,۰۰۰ ۷.۰۶ %
5 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۱۵۰ گرمی قیمت فروش۱ ورق(۱برگ راویز) توری رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشمه ۱۱۵۰ گرمی فوق سنگین راویز مسعود در کارخانه و رابیتس ایران در شادآباد و بنگاه تهران فروش عمده رابیتس ۳۹۵,۰۰۰ ۱۹:۲۳:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ ۳۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ۹۵,۰۰۰ ۲۴.۰۵ %
6 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۱۵۰ گرمی قیمت فروش۱ ورق(۱برگ راویز) توری رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشمه ۱۱۵۰ گرمی فوق سنگین راویز مسعود در کارخانه و رابیتس ایران در شادآباد و بنگاه تهران فروش عمده رابیتس ۳۰۰,۰۰۰ ۱۱:۵۹:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ۲۱۵,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ۸۵,۰۰۰ ۲۸.۳۳ %
7 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۱۵۰ گرمی قیمت ورق رابیتس و توری گالوانیزه راویز مسعود و ایران راویز و راویز تهران ۱۳ ستون سه چشمه ۲۷۰,۰۰۰ ۲۲:۱۹:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ - - - -
8 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۱۵۰ گرمی قیمت رابیتس و راویز توری گالوانیزه مسعود ۱۱۵۰ گرمی ۳۱۳,۶۰۰ ۱۹:۴۲:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ - - - -
9 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۱۵۰ گرمی قیمت فروش۱ ورق(۱برگ راویز) توری رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشمه ۱۱۵۰ گرمی فوق سنگین راویز مسعود در کارخانه و رابیتس ایران در شادآباد و بنگاه تهران فروش عمده رابیتس ۲۱۵,۰۰۰ ۲۳:۵۳:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ۱۹۶,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ۱۹,۰۰۰ ۸.۸۴ %
10 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۱۵۰ گرمی قیمت فروش۱ ورق(۱برگ راویز) توری رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشمه ۱۱۵۰ گرمی فوق سنگین راویز مسعود در کارخانه و رابیتس ایران در شادآباد و بنگاه تهران فروش عمده رابیتس ۱۹۶,۰۰۰ ۱۱:۳۵:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ۲۱۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ (۱۴,۰۰۰) ۷.۱۴ %
11 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۱۵۰ گرمی قیمت فروش۱ ورق(۱برگ راویز) توری رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشمه ۱۱۵۰ گرمی فوق سنگین راویز مسعود در کارخانه و رابیتس ایران در شادآباد و بنگاه تهران فروش عمده رابیتس ۲۱۰,۰۰۰ ۱۲:۰۲:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۲۱۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۰ 0
12 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۱۵۰ گرمی قیمت فروش۱ ورق(۱برگ راویز) توری رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشمه ۱۱۵۰ گرمی فوق سنگین راویز مسعود در کارخانه و رابیتس ایران در شادآباد و بنگاه تهران فروش عمده رابیتس ۲۱۰,۰۰۰ ۱۳:۱۵:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۲۱۸,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ (۸,۰۰۰) ۳.۸۱ %
13 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۱۵۰ گرمی قیمت فروش۱ ورق(۱برگ راویز) توری رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشمه ۱۱۵۰ گرمی فوق سنگین راویز مسعود در کارخانه و رابیتس ایران در شادآباد و بنگاه تهران فروش عمده رابیتس ۲۱۸,۰۰۰ ۰۹:۱۱:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ - - - -
14 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۱۵۰ گرمی قیمت فروش۱ ورق توری رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشمه ۱۱۵۰ گرمی سنگین راویز مسعود در کارخانه و رابیتس ایران در شادآباد و بنگاه تهران فروش عمده رابیتس ۱۹۷,۰۰۰ ۱۲:۲۵:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۲۱۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ (۱۳,۰۰۰) ۶.۶۰ %