برای خرید انواع رابیتس و توری گالوانیزه با ما تماس بگیرید: تماس 09121239045

رابیتس مسعود - رابیتس گالوانیزه ۱۱۵۰ گرمی

انواع رابیتس گالوانیزه ۱۱۵۰ گرمی با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۱۵۰ گرمی قیمت رابیتس و راویز توری گالوانیزه مسعود ۱۱۵۰ گرمی ۳۱۳,۶۰۰ ۱۹:۴۲:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ - - - -
2 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۱۵۰ گرمی قیمت فروش۱ ورق(۱برگ راویز) توری رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشمه ۱۱۵۰ گرمی فوق سنگین راویز مسعود در کارخانه و رابیتس ایران در شادآباد و بنگاه تهران فروش عمده رابیتس ۲۱۵,۰۰۰ ۲۳:۵۳:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ۱۹۶,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ۱۹,۰۰۰ ۸.۸۴ %
3 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۱۵۰ گرمی قیمت فروش۱ ورق(۱برگ راویز) توری رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشمه ۱۱۵۰ گرمی فوق سنگین راویز مسعود در کارخانه و رابیتس ایران در شادآباد و بنگاه تهران فروش عمده رابیتس ۱۹۶,۰۰۰ ۱۱:۳۵:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ۲۱۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ (۱۴,۰۰۰) ۷.۱۴ %
4 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۱۵۰ گرمی قیمت فروش۱ ورق(۱برگ راویز) توری رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشمه ۱۱۵۰ گرمی فوق سنگین راویز مسعود در کارخانه و رابیتس ایران در شادآباد و بنگاه تهران فروش عمده رابیتس ۲۱۰,۰۰۰ ۱۲:۰۲:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۲۱۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۰ 0
5 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۱۵۰ گرمی قیمت فروش۱ ورق(۱برگ راویز) توری رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشمه ۱۱۵۰ گرمی فوق سنگین راویز مسعود در کارخانه و رابیتس ایران در شادآباد و بنگاه تهران فروش عمده رابیتس ۲۱۰,۰۰۰ ۱۳:۱۵:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۲۱۸,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ (۸,۰۰۰) ۳.۸۱ %
6 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۱۵۰ گرمی قیمت فروش۱ ورق(۱برگ راویز) توری رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشمه ۱۱۵۰ گرمی فوق سنگین راویز مسعود در کارخانه و رابیتس ایران در شادآباد و بنگاه تهران فروش عمده رابیتس ۲۱۸,۰۰۰ ۰۹:۱۱:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ - - - -
7 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۱۵۰ گرمی قیمت فروش۱ ورق توری رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشمه ۱۱۵۰ گرمی سنگین راویز مسعود در کارخانه و رابیتس ایران در شادآباد و بنگاه تهران فروش عمده رابیتس ۱۹۷,۰۰۰ ۱۲:۲۵:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۲۱۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ (۱۳,۰۰۰) ۶.۶۰ %
8 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۱۵۰ گرمی قیمت فروش۱ ورق توری رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشمه ۱۱۵۰ گرمی سنگین راویز مسعود در کارخانه و رابیتس ایران در شادآباد و بنگاه تهران فروش عمده رابیتس ۲۱۰,۰۰۰ ۱۱:۱۹:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۲۲۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ (۱۰,۰۰۰) ۴.۷۶ %
9 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۱۵۰ گرمی قیمت فروش۱ ورق توری رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳ چشمه ۱۱۵۰ گرمی سنگین راویز مسعود در کارخانه و رابیتس ایران در شادآباد و بنگاه تهران فروش عمده رابیتس ۲۲۰,۰۰۰ ۰۹:۳۵:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ - - - -
10 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۱۵۰ گرمی قیمت۱ ورق توری رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳چشمه ۱۱۵۰ گرمی سنگین راویز مسعود در کارخانه و رابیتس ایران در شادآباد و بنگاه تهران ۱۹۰,۰۰۰ ۰۰:۳۴:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ - - - -
11 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۱۵۰ گرمی قیمت۱ ورق توری رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳چشمه ۱۱۵۰ گرمی سنگین راویز مسعود در کارخانه و رابیتس ایران در شادآباد ۲۱۰,۰۰۰ ۱۲:۳۳:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ - - - -
12 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۱۵۰ گرمی قیمت۱ ورق توری رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون ۳چشمه ۱۱۵۰ گرمی راویز مسعود در کارخانه ۲۲۰,۰۰۰ ۱۵:۰۷:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ - - - -