برای خرید انواع رابیتس و توری گالوانیزه با ما تماس بگیرید: تماس 09121239045

رابیتس مسعود - رابیتس گالوانیزه ۹۲۰ گرمی

انواع رابیتس گالوانیزه ۹۲۰ گرمی با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۹۲۰ گرمی قیمت ۱ برگ ورق گالوانیزه (توری فلزی گالوانیزه راویز سبک) توری مشبک رابیتس گالوانیزه رابیتس ۹۲۰ گرمی سبک ۱۳ ستون ۳ چشمه در کارخانه راویز گالوانیزه مسعود و ایران رابیتس و تهران ابعاد ۲۴۰ در ۶۰ سانتیمتر ۳۱۰,۰۰۰ ۱۶:۴۳:۰۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ - - - -
2 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۹۲۰ گرمی قیمت ۱ ورق توری مشبک گالوانیزه رابیتس مسعود ۹۲۰ گرمی سنگین ۱۳ ستون ۳ چشمه در بازار آهن شاد آباد و طریقه رابیتس بندی ۳۱۰,۰۰۰ ۱۹:۴۷:۰۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۱۵۹,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ ۱۵۱,۰۰۰ ۴۸.۷۱ %
3 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۹۲۰ گرمی قیمت ورق رابیتس و توری گالوانیزه راویز مسعود و ایران راویز و راویز تهران ۱۳ ستون سه چشمه ۲۳۰,۰۰۰ ۲۲:۱۸:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ - - - -
4 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۹۲۰ گرمی قیمت رابیتس و راویز توری گالوانیزه مسعود ۹۲۰ گرمی ۲۵۱,۰۰۰ ۱۹:۳۹:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ - - - -
5 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۹۲۰ گرمی قیمت ۱ ورق توری مشبک گالوانیزه رابیتس مسعود ۹۲۰ گرمی سنگین ۱۳ ستون ۳ چشمه در بازار آهن شاد آباد و طریقه رابیتس بندی ۱۵۹,۰۰۰ ۰۷:۲۵:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ ۱۶۴,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ (۵,۰۰۰) ۳.۱۴ %
6 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۹۲۰ گرمی قیمت ۱ ورق(برگ) توری مشبک گالوانیزه رابیتس مسعود ۹۲۰ گرمی سنگین ۱۳ ستون ۲ چشمه در بازار آهن شاد آباد و طریقه رابیتس بندی ۱۷۰,۰۰۰ ۰۸:۰۵:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ ۱۶۶,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ۴,۰۰۰ ۲.۳۵ %
7 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۹۲۰ گرمی قیمت ۱ ورق(برگ) توری مشبک گالوانیزه رابیتس مسعود ۹۲۰ گرمی سنگین ۱۳ ستون ۲ چشمه در بازار آهن شاد آباد و طریقه رابیتس بندی ۱۶۶,۰۰۰ ۲۰:۱۹:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ۱۷۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ (۴,۰۰۰) ۲.۴۱ %
8 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۹۲۰ گرمی - ۱۸۱,۰۰۰ ۲۰:۰۷:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ - - - -
9 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۹۲۰ گرمی قیمت ۱ ورق(برگ) توری مشبک گالوانیزه رابیتس مسعود ۹۲۰ گرمی سنگین ۱۳ ستون ۲ چشمه در بازار آهن شاد آباد و طریقه رابیتس بندی ۱۷۰,۰۰۰ ۲۰:۴۸:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ۱۷۲,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ (۲,۰۰۰) ۱.۱۸ %
10 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۹۲۰ گرمی قیمت ۱ ورق توری مشبک گالوانیزه رابیتس مسعود ۹۲۰ گرمی سنگین ۱۳ ستون ۳ چشمه در بازار آهن شاد آباد و طریقه رابیتس بندی ۱۶۴,۰۰۰ ۱۱:۳۶:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۱۶۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۴,۰۰۰ ۲.۴۴ %
11 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۹۲۰ گرمی قیمت ۱ ورق(برگ) توری مشبک گالوانیزه رابیتس مسعود ۹۲۰ گرمی سنگین ۱۳ ستون ۲ چشمه در بازار آهن شاد آباد و طریقه رابیتس بندی ۱۷۲,۰۰۰ ۱۳:۰۸:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۱۶۷,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۵,۰۰۰ ۲.۹۱ %
12 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۹۲۰ گرمی قیمت ۱ ورق(برگ) توری مشبک گالوانیزه رابیتس مسعود ۹۲۰ گرمی سنگین ۱۳ ستون ۲ چشمه در بازار آهن شاد آباد و طریقه رابیتس بندی ۱۶۷,۰۰۰ ۰۹:۱۰:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ - - - -
13 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۹۲۰ گرمی قیمت ۱ ورق توری مشبک گالوانیزه رابیتس مسعود ۹۲۰ گرمی سنگین ۱۳ ستون ۲ چشمه در بازار آهن شاد آباد و طریقه رابیتس بندی ۱۶۷,۰۰۰ ۱۱:۳۵:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۱۶۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ۷,۰۰۰ ۴.۱۹ %