برای خرید انواع رابیتس مسعود و ایران رابیتس و توری گالوانیزه با ما تماس بگیرید--پیام و تماس واتس آپ : 09121239045

رابیتس مسعود - رابیتس گالوانیزه ۱۰۰۰ گرمی

انواع رابیتس گالوانیزه ۱۰۰۰ گرمی با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۰۰۰ گرمی قیمت ۱ ورق مشبک توری رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون۳ چشمه در کارخانه راویز مسعود و ایران و بنگاه شادآباد رابیتس سنگین ۳۵۰,۰۰۰ ۱۰:۰۲:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ۳۰۰,۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ۵۰,۰۰۰ ۱۴.۲۹ %
2 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۰۰۰ گرمی قیمت ۱ ورق مشبک توری رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون۳ چشمه در کارخانه راویز مسعود و ایران و بنگاه شادآباد رابیتس سنگین ۳۰۰,۰۰۰ ۰۸:۳۰:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ۲۳۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۷۰,۰۰۰ ۲۳.۳۳ %
3 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۰۰۰ گرمی قیمت ورق رابیتس و توری گالوانیزه راویز مسعود و ایران راویز و راویز تهران ۱۳ ستون سه چشمه ۲۵۰,۰۰۰ ۲۲:۱۸:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ - - - -
4 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۰۰۰ گرمی قیمت رابیتس و راویز توری گالوانیزه مسعود ۱۰۰۰ گرمی ۲۷۲,۰۰۰ ۱۹:۴۰:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ - - - -
5 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۰۰۰ گرمی قیمت رابیتس (راویز)گالوانیزه ۱۳ ستون کارخانه رابیتس مسعود وزن ۱۰۰۰ گرمی ۲۳۵,۰۰۰ ۰۱:۲۷:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ - - - -
6 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۰۰۰ گرمی قیمت ۱ ورق مشبک توری رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون۳ چشمه در کارخانه راویز مسعود و ایران و بنگاه شادآباد رابیتس سنگین ۲۳۰,۰۰۰ ۱۴:۲۰:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۱۹۵,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ ۳۵,۰۰۰ ۱۵.۲۲ %
7 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۰۰۰ گرمی قیمت ۱ ورق مشبک توری رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون۳ چشمه در کارخانه راویز مسعود و ایران و بنگاه شادآباد رابیتس سنگین ۱۹۵,۰۰۰ ۰۸:۰۶:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ ۱۹۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۵,۰۰۰ ۲.۵۶ %
8 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۰۰۰ گرمی قیمت ۱ ورق توری رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون۳ چشمه در کارخانه راویز مسعود و ایران و بنگاه شادآباد رابیتس سنگین ۲۱۰,۰۰۰ ۲۱:۴۱:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ ۱۷۷,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ۳۳,۰۰۰ ۱۵.۷۱ %
9 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۰۰۰ گرمی قیمت ۱ ورق توری رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون۳ چشمه در کارخانه راویز مسعود و ایران و بنگاه شادآباد رابیتس سنگین ۱۷۷,۰۰۰ ۰۸:۱۱:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ۱۸۳,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ (۶,۰۰۰) ۳.۳۹ %
10 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۰۰۰ گرمی قیمت ۱ ورق مشبک توری رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون۳ چشمه در کارخانه راویز مسعود و ایران و بنگاه شادآباد رابیتس سنگین ۱۹۰,۰۰۰ ۱۳:۲۰:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۱۷۵,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ۱۵,۰۰۰ ۷.۸۹ %
11 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۰۰۰ گرمی قیمت ۱ ورق توری رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون۳ چشمه در کارخانه راویز مسعود و ایران و بنگاه شادآباد رابیتس سنگین ۱۸۳,۰۰۰ ۲۰:۱۸:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۱۸۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ ۳,۰۰۰ ۱.۶۴ %
12 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۰۰۰ گرمی قیمت ۱ ورق مشبک توری رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون۳ چشمه در کارخانه راویز مسعود و ایران و بنگاه شادآباد رابیتس سنگین ۱۷۵,۰۰۰ ۱۶:۵۶:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ - - - -
13 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۰۰۰ گرمی قیمت ۱ ورق توری رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون۳ چشمه در کارخانه راویز مسعود و ایران و بنگاه شادآباد رابیتس سنگین ۱۸۰,۰۰۰ ۰۰:۰۱:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ ۱۷۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ ۱۰,۰۰۰ ۵.۵۶ %
14 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۱۰۰۰ گرمی قیمت ۱ ورق توری رابیتس گالوانیزه ۱۳ ستون۳ چشمه در کارخانه راویز مسعود و ایران و بنگاه شادآباد رابیتس سنگین ۱۷۰,۰۰۰ ۲۳:۴۸:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ - - - -