برای خرید انواع رابیتس و توری گالوانیزه با ما تماس بگیرید: تماس 09121239045

رابیتس مسعود - رابیتس گالوانیزه ۶۰۰ گرمی

انواع رابیتس گالوانیزه ۶۰۰ گرمی با بهترین قیمت‌های موجود بازار ایران در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت دیروز تاریخ دیروز نوسان درصد تغییر
# گروه زیرگروه نوع آخرین قیمت تاریخ قیمت قبلی تاریخ قبلی نوسان درصد نوسان
1 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۶۰۰ گرمی قیمت ۱ برگ (ورق راویز) رابیتس ۱۳ ستون ۲چشمه گالوانیزه ۶۰۰ گرمی رابیتس مسعود و تهران رابیتس در کارخانه فروش عمده رابیتس (راویز سبک) ۲۸۰,۰۰۰ ۱۲:۵۱:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۲۴۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ۴۰,۰۰۰ ۱۴.۲۹ %
2 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۶۰۰ گرمی قیمت ۱ برگ (ورق راویز) رابیتس ۱۳ ستون ۳ چشمه گالوانیزه ۶۰۰ گرمی رابیتس مسعود و تهران رابیتس در کارخانه فروش عمده رابیتس (راویز سبک) ۲۳۰,۰۰۰ ۱۸:۲۰:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ ۲۷۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ (۴۰,۰۰۰) ۱۷.۳۹ %
3 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۶۰۰ گرمی قیمت ۱ برگ (ورق راویز) رابیتس ۱۳ ستون ۳ چشمه گالوانیزه ۶۰۰ گرمی رابیتس مسعود و تهران رابیتس در کارخانه فروش عمده رابیتس (راویز سبک) ۲۷۰,۰۰۰ ۲۰:۰۹:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ۱۳۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ۱۴۰,۰۰۰ ۵۱.۸۵ %
4 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۶۰۰ گرمی قیمت ۱ برگ (ورق راویز) رابیتس ۱۳ ستون ۲چشمه گالوانیزه ۶۰۰ گرمی رابیتس مسعود و تهران رابیتس در کارخانه فروش عمده رابیتس (راویز سبک) ۲۴۰,۰۰۰ ۰۴:۵۸:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ۱۲۸,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ ۱۱۲,۰۰۰ ۴۶.۶۷ %
5 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۶۰۰ گرمی قیمت رابیتس و راویز توری گالوانیزه مسعود ۶۰۰ گرمی ۱۶۳,۰۰۰ ۱۹:۳۵:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ - - - -
6 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۶۰۰ گرمی قیمت ۱ برگ (ورق راویز) رابیتس ۱۳ ستون ۲چشمه گالوانیزه ۶۰۰ گرمی رابیتس مسعود و تهران رابیتس در کارخانه فروش عمده رابیتس (راویز سبک) ۱۲۸,۰۰۰ ۰۸:۰۳:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ ۱۴۵,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ (۱۷,۰۰۰) ۱۳.۲۸ %
7 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۶۰۰ گرمی قیمت ۱ برگ (ورق راویز) رابیتس ۱۳ ستون ۲چشمه گالوانیزه ۶۰۰ گرمی رابیتس مسعود و تهران رابیتس در کارخانه فروش عمده رابیتس (راویز سبک) ۱۴۵,۰۰۰ ۲۱:۴۴:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ ۱۲۵,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۲۰,۰۰۰ ۱۳.۷۹ %
8 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۶۰۰ گرمی قیمت ۱ برگ (ورق راویز گالوانیزه) رابیتس ۱۳ ستون ۲چشمه گالوانیزه ۶۰۰ گرمی رابیتس مسعود و تهران رابیتس در کارخانه فروش عمده رابیتس (راویز سبک) ۱۲۳,۰۰۰ ۰۸:۰۸:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ - - - -
9 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۶۰۰ گرمی قیمت رابیتس ۱۱ ستون ۲چشمه گالوانیزه ۶۰۰ گرمی رابیتس مسعود و تهران رابیتس در کارخانه فروش عمده رابیتس (راویز) ۱۰۰,۰۰۰ ۱۲:۱۰:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ۱۰۷,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ (۷,۰۰۰) ۷ %
10 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۶۰۰ گرمی قیمت ۱ برگ (ورق راویز) رابیتس ۱۳ ستون ۳ چشمه گالوانیزه ۶۰۰ گرمی رابیتس مسعود و تهران رابیتس در کارخانه فروش عمده رابیتس (راویز سبک) ۱۳۰,۰۰۰ ۱۱:۳۱:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ۳۰,۰۰۰ ۲۳.۰۸ %
11 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۶۰۰ گرمی قیمت رابیتس ۱۱ ستون ۲چشمه گالوانیزه ۶۰۰ گرمی رابیتس مسعود و تهران رابیتس در کارخانه فروش عمده رابیتس (راویز) ۱۰۷,۰۰۰ ۲۰:۱۶:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ۱۰۹,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ (۲,۰۰۰) ۱.۸۷ %
12 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۶۰۰ گرمی قیمت ۱ برگ (ورق راویز) رابیتس ۱۳ ستون ۳ چشمه گالوانیزه ۶۰۰ گرمی رابیتس مسعود و تهران رابیتس در کارخانه فروش عمده رابیتس (راویز سبک) ۱۰۰,۰۰۰ ۲۰:۰۵:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ۱۳۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ (۳۰,۰۰۰) ۳۰ %
13 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۶۰۰ گرمی قیمت ۱ برگ (ورق راویز) رابیتس ۱۳ ستون ۳ چشمه گالوانیزه ۶۰۰ گرمی رابیتس مسعود و تهران رابیتس در کارخانه فروش عمده رابیتس (راویز سبک) ۱۳۰,۰۰۰ ۲۱:۵۲:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۱۲۰,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۱۰,۰۰۰ ۷.۶۹ %
14 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۶۰۰ گرمی قیمت رابیتس ۱۱ ستون ۲چشمه گالوانیزه ۶۰۰ گرمی رابیتس مسعود و تهران رابیتس در کارخانه فروش عمده رابیتس (راویز) ۱۰۹,۰۰۰ ۱۱:۰۶:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۱۰۵,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۴,۰۰۰ ۳.۶۷ %
15 رابیتس مسعود رابیتس گالوانیزه ۶۰۰ گرمی قیمت رابیتس ۱۱ ستون ۲چشمه گالوانیزه ۶۰۰ گرمی رابیتس مسعود و تهران رابیتس در کارخانه فروش عمده رابیتس (راویز) ۱۰۵,۰۰۰ ۱۰:۱۰:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۱۰۵,۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ۰ 0