برای خرید انواع رابیتس و توری گالوانیزه با ما تماس بگیرید: تماس 09121239045

آیا وزن رابیتس هرچه بیشتر باشد بهتر است؟

دانستنی

در مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۱

آیا وزن رابیتس هرچه بیشتر باشد بهتر است؟

آیا وزن رابیتس(راویز) هرچه بیشتر باشد بهتر است؟

خیر این مسئله بستگی به نوع کار شما دارد رابیتس های سبک برای جا هایی استفاده میشود که کچ کمتری مورد استفاده قرار میگیرد و رابیتس های سنگین در جا هایی که گچ یا سیمان بیشتری قرار است مورد استفاده قرار گیرد مصرف می شوند.


برای خرید رابیتس(راویز) یا استعلام قیمت با شماره 09121239045 تماس بگیرید.